Rodzaje pytań w ankiecie

36 views 2022-06-27 0

Tworząc ankietę mamy do dyspozycji 8 rodzajów pytań oraz pole tekstowe. Aby je dodać, wystarczy kliknąć na dane pole z sekcji po prawej stronie ekranu:

Rodzaje pytań

1. Tekst w wielu liniach

W dostępnym oknie wpisujemy pytanie. Odbiorca ankiety będzie mógł wpisać odpowiedź jako tekst w oknie edytora.

2. Tekst w jednej linii

W dostępnym oknie wpisujemy pytanie. Odbiorca ankiety będzie mógł wpisać odpowiedź jako jedną linijkę tekstu.

3. Tekst – wielokrotnie

W oknie należy wpisać pytanie, a następnie dowolną liczbę odpowiedzi. Przy każdej odpowiedzi, odbiorca będzie miał miejsce na wpisanie linijki tekstu.

4. Zamknięte – jednokrotnego wyboru

W oknie należy wpisać pytanie i ewentualnie dodaj do niego dodatkową treść. Dodaj dowolną liczbę zdefiniowanych odpowiedzi, spośród których odbiorcy ankiety będą mogli wybrać tylko jedną. Korzystając z opcji Własna odpowiedź udostępnisz im dodatkowe pole na wpisanie linijki tekstu przy zaznaczonej odpowiedzi.

5. Zamknięte – wielokrotnego wyboru

W oknie należy wpisać pytanie i ewentualnie dodaj do niego dodatkową treść. Dodajemy dowolną liczbę zdefiniowanych odpowiedzi, spośród których odbiorcy ankiety będą mogli wybrać wiele. Korzystając z opcji Własna odpowiedź udostępnisz im dodatkowe pole na wpisanie linijki tekstu przy zaznaczonej odpowiedzi.

6. Macierz pojedynczego wyboru

Zdefiniuj w oknie pytanie i w razie potrzeby wpisz dodatkową treść. Możesz też zaznaczyć, że wymagane jest udzielenie odpowiedzi w każdym wierszu.

W Odpowiedzi (kolumny) należy zdefiniować skalę ocen macierzy np. bardzo źle, źle, średnio, dobrze, bardzo dobrze, a w Wiersze wpisujemy przedmiot oceny. Odbiorca ankiety będzie mógł zaznaczyć jedną ocenę w każdym wierszy przy pomocy checkboxa. Wybierając opcję Własna odpowiedź, odbiorca zamiast chceckboxa będzie miał do dyspozycji pole do wpisania linijki tekstu.

7. Macierz wielokrotnego wyboru

Zdefiniuj w oknie pytanie i w razie potrzeby wpisz dodatkową treść lub zaznacz. Możesz też zaznaczyć, że wymagana jest udzielenie odpowiedzi w każdym wierszu.

Odpowiedzi (kolumny) należy zdefiniować skalę ocen macierzy np. bardzo źle, źle, średnio, dobrze, bardzo dobrze, a w Wiersze wpisujemy przedmiot oceny. Odbiorca ankiety będzie mógł zaznaczyć wiele ocen w każdym z wierszy przy pomocy checkboxa. Wybierając opcję Własna odpowiedź, odbiorca zamiast chceckboxa będzie miał do dyspozycji pole do wpisania linijki tekstu.

8. Ocena

Wpisz w oknie pytanie i zdefiniuj minimalną oraz maksymalną ocenę. Oceny mogą być wyrażone jako liczby naturalne (całkowite i dodatnie). Odbiorca będzie mógł odpowiedzieć na pytanie zaznaczając odpowiednią liczbę gwiazdek, gdzie wybierając jedną wystawi minimalną ocenę, a wszystkie – maksymalną.


PAMIĘTAJ:

  • pytania są ponumerowane w ustawionej przez Ciebie kolejności,
  • możesz zmieniać kolejność pytań na zasadzie drag & drop, korzystać z ikony w prawym górnym rogu,
  • pytania możesz usuwać i kopiować,
  • każde pytanie może być obowiązkowe,
  • w każdym pytaniu można dodać zdjęcie,
  • korzystając z bloku Dowolny tekst wstawisz dodatkowy opis w wybranym przez siebie miejscu,
  • w ostatniej zakładce Wygląd możesz skorzystać z podglądu ankiety,
  • sprawdzenie podglądu jest szczególnie ważne w przypadku ankiet z macierzami wyświetlanych na urządzeniach mobilnych.
Tags:

Czy artykuł był pomocny?