Akceptacja wpisów czasu pracy w timesheet

35 views 2020-06-26 1

Wpisy czasu pracy może akceptować użytkownik posiadający dostęp do zakładki „Do akceptacji”. Opis nadawania uprawnień opisany jest tutaj.

Wpis zaakceptowany oznaczony zostanie w raporcie jako zaakceptowany z datą/czasem i użytkownikiem, który zaakceptował.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?