Anulowanie/wycofanie zaakceptowanego wniosku urlopowego

406 views 2022-09-27 7

Dostęp do opcji anulowania/wycofania wniosku urlopowego zależy od konfiguracji modułu Urlopy i nieobecności.
Aby udostępnić użytkownikom dostęp do tej funkcji:

1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Parametry > Urlopy i delegacje > Statusy.

2. Edytuj status z którego ma być możliwość anulowania wniosku, klikając w menu trzy kropki znajdujące się po prawej stronie ekranu.
Anulowanie wniosku jest możliwe do ustawienia tylko dla statusów: Do rozpatrzenia, Zaakceptowany.

3. Upewnij się, że ustawienia w grupie uprawnień użytkowników mogących anulować wnioski pozwalają na zarządzanie własnymi rekordami w module Urlopy i nieobecności.

Kto może anulować wniosek:

  • Właściciel konta,
  • Administrator modułu Urlopy i Delegacje,
  • Pracownik składający wniosek,
  • Przełożony pracownika składającego wniosek,
  • Manager działu pracownika składającego wniosek,
  • Manager zespołu pracownika składającego wniosek.

 

Czy artykuł był pomocny?