Automatyczna akceptacja wniosków urlopowych/nieobecności

14 views 2020-06-01 1

W module Urlopy i Nieobecności działa kilka warunków wpływających na automatyczną akceptację składanego wniosku.

Akceptacja automatyczna polega na tym, że składany wniosek automatycznie otrzymuje status ZAAKCEPTOWANY

Warunki wpływające na automatyczną akceptację

 1. Parametr konfiguracyjny „Auto-akceptacja wniosków składanych przez (pomija ścieżkę akceptacji)”
  • Parametr pozwala wskazać z nazwiska jakiego użytkownika wniosek zostanie automatycznie zaakceptowany,
  • Parametr można ustawić odrębnie dla każdego wniosku, np. delegacja, wniosek za nadgodziny.
   Link bezpośredni: https://tomhrm.ennovadev.com/settings/abs_workflow
  • Parametr można ustawić również odrębnie dla każdego typu wniosku: urlop lub nieobecność, np. urlop wypoczynkowy, na żądanie
   Należy przejść do widoku Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów lub „Typy nieobecności”
   Link bezpośredni: https://tomhrm.app/settings/abs-holidays-type
 2. Parametr konfiguracyjny „Automatyczna akceptacja wniosków”
  Parametr dostępny dla każdego typu wniosku niezależnie we wnioskach: urlop lub nieobecność.
  Jeśli jest zaznaczony, wnioski są akceptowane automatycznie, jeśli jest odznaczony, należy wybrać ścieżkę akceptacji.

  Parametr znajduje się w edycji każdego typu wniosku, przykład poniżej
  Automatyczna akceptacja wniosków urlopowych - tomHRM
 3. Automatyczna akceptacja wyjątków
  Mechanizm akceptacji wyjątków działa automatycznie i niezależnie od konfiguracji modułu.Obsługuje następujące wyjątki:
 • W chwili akceptacji wniosku przez pracownika, system sprawdza czy istnieją inne kroki w ścieżce przypisane do tego pracownika i te kroki oznaczane są jako jako ZAAKCEPTOWANY.
  Eliminuje to potrzebę zaakceptowania tych kroków, w których pracownik musi akceptować własny wniosek.
 • Dodatkowo sprawdzana jest sytuacja gdy wszystkie kroki podlegają pod powyższą regułę. Spowoduje to zaakceptowanie całego wniosku.

 

Czy ten artykuł był pomocny?