Jak skopiować ankietę

118 views 2021-09-08 2

Aby oszczędzić czas i pracę administratora systemu, każda istniejąca ankieta może zostać skopiowana. Kopiowaniu ulega cała treść ankiety (wszystkie pytania) oraz wszystkie ustawienia (odbiorcy, powiadomienie, daty dostępności).

Aby skopiować ankietę wybierz jedną z opcji:

  • Z panelu Ankiety i testy > Zarządzanie (widok wszystkich ankiet) otwórz menu 3 kropki z prawej strony ekranu ankiety, którą chcesz skopiować i wybierz opcję Kopiuj ankietę.
  • Z poziomu pojedynczej ankiety, którą chcesz skopiować, wybierz przycisk trybika z prawej strony ekranu, a następnie opcję Kopiuj ankietę.

Po wybraniu przycisku system poprosi o podanie nazwy ankiety. Przy podawaniu nowej nazwy ankiety, system automatycznie dodaje przedrostek kopia, który można wykasować.

 

Po skopiowaniu, ankieta pojawia się na górze listy ankiet ze statusem Robocza. Aby edytować ustawienia bądź pytania ankiety należy przejść do jej edycji poprzez wybór opcji Edytuj w rozwijanym menu 3 kropki po prawej stronie ekranu w wierszu z nazwą ankiety.

Skopiowaną ankietę ze statusem robocza również można skopiować.

Funkcja jest szczególnie przydatna kiedy:

  • Chcemy przeprowadzić identyczną ankietę jak już przeprowadzona (np. coroczne badanie satysfakcji z benefitów),
  • Wykorzystujemy tak samo bądź podobnie wyglądające ankiety w różnych projektach (np. ankieta poszkoleniowa wykonywana po różnych szkoleniach),
  • Przygotowujemy ankietę bazującą na poprzedniej.

Czy artykuł był pomocny?