Czy można przywrócić usunięte dane?

15 views 2022-08-24 0

Usuwanie danych z systemu odbywa się poprzez wybranie akcji Usuń, którą interpretujemy świadomą akcję użytkownika. W różnych miejscach system posiada również dodatkowe zabezpieczenia, takie jak potwierdzenie akcji, prośbę o wpisanie komentarza oraz ponowne podanie hasła.

Jeśli dane zostały usunięte z systemu przez użytkownika, to nie ma możliwości ich przywrócenia.

Nasza polityka w kwestii danych

Podjęliśmy decyzję, że w żaden sposób nie dodajemy, nie przywracamy, nie edytujemy i nie usuwamy ręcznie danych na kontach klientów.

Zasada wynika z tego, że pomimo najlepszych intencji, takie działanie może mieć różne niezamierzone i trudne do przewidzenia negatywne skutki, takie jak np. dalsza utrata danych. Ręcznie wprowadzane zmiany mogą spowodować też niespójności w bazie danych, których później nie będziemy w stanie naprawić lub wyjaśnić.

Przyjęta polityka pomaga nam zapewnić bezpieczeństwo, spójność i stabilność w obszarze danych.

Wyjątki od przyjętej polityki

Jedynym wyjątkiem w tej polityce jest sytuacja, w której utratę danych spowodował sam system (np. na skutek błędu). Mówimy wtedy o utracie danych. W takim przypadku, w porozumieniu z klientem, zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby przywrócić utracone dane.

Czy artykuł był pomocny?