Jak przypisać profil dni wolnych do oddziału lub pracownika?

81 views 2022-05-18 0

O tym jak stworzyć profile dni wolnych możesz przeczytać tutaj.

Utworzone profile dni wolnych możesz przypisać do:

1. Oddziału
Wejdź do zakładki Organizacja > Oddziały i przejdź do edycji szczegółów klikając w nazwę wybranego oddziału lub menu trzy kropki w jego polu.

W widoku edycji, na dole znajduje się sekcja Dni wolne, w której możesz przypisać do całego oddziału dni wolne w ramach profilu domyślnego lub dni wolne w ramach wybranego profilu. W przypadku tej drugiej opcji, wskaż konkretny profil z listy rozwijanej:

Po wskazaniu profilu zapisz zmiany.

Od tej pory wszyscy pracownicy dodawani do tego oddziału, zarówno ręcznie, jak i masowo, będą mieli automatycznie ustawiony przypisany do niego profil dni wolnych.

2. Pracownika

Przejdź do zakładki Pracownicy, a następnie do edycji wybranego profilu, przez kliknięcie w menu trzy kropki po prawej stronie ekranu.

W widoku edycji znajduje się sekcja Dni wolne, w której możesz przypisać do danego pracownika dni wolne w ramach profilu domyślnego, dni wolne w ramach profilu przypisanego do oddziału lub dni wolne w ramach innego wybranego profiluW przypadku ostatniej opcji, wskaż konkretny profil z listy rozwijanej:

Po wskazaniu profilu zapisz zmiany.

Od tej pory pracownik będzie korzystał z przypisanego mu profilu dni wolnych.

Czy artykuł był pomocny?