Reguły clock-in/out

26 views 2022-12-07 1

Reguły clock-in/out określają w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z narzędzia do rejestrowania startu/końca pracy oraz przerw. tomHRM pozwala na stworzenie dowolnej liczby profili reguł clock-in/out, ale w każdej organizacji musi funkcjonować co najmniej jeden profil, który będzie określony jako domyślny.

Profil można stworzyć i przypisać w trzech prostych krokach:

Krok 1

Przejdź do Ustawienia > Parametry > Ewidencja czasu > Podstawowe i upewnij się czy konfiguracja odpowiada Twoim potrzebom. Zwróć uwagę na parametr Rozliczenie czasu pracy według, który określa jakie dane system będzie brał pod uwagę stosując utworzone później reguły.

Krok 2

Przejdź do Ustawienia > Parametry > Ewidencja czasu > Reguły clock-in/out i kliknij w przycisk Dodaj nowy profil lub wejdź do edycji któregoś z dotychczas istniejących profili.

Krok 3

Dostosuj ustawienia obowiązujące w danym profilu.

1. Automatyczny clock-in – więcej informacji o tej funkcji znajdziesz w tej instrukcji.
2. Automatyczny clock-out pracownika – rejestracja automatycznego clock-out pracownika w oparciu o godzinę zakończenia pracy według której rozliczamy czas pracy.
3. Wielokrotny clock-in w ciągu dnia.
4. Clock-in poza czasem pracy pracownika
– możliwość określenia na ile minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia pracy w firmie użytkownik może zarejestrować clock-in.
5. Możliwość ręcznego dodania clock in/out przez pracownika – włączenie funkcji oznacza pozwolenie pracownikowi na samodzielne, ręczne dodawanie wpisów clock-in/out w bieżącym dniu.
6. Możliwość edycji własnych (przeszłych) clock-in/out przez pracownika – włączenie funkcji oznacza pozwolenie pracownikowi na zmianę swoich wszystkich zarejestrowanych clock-in/out’ów oraz uzupełnianie brakujących w przeszłości wpisów.

Krok 4

Tak stworzony profil można przypisać do:

  • oddziału – w tym celu należy przejść do zakładki Organizacja > Oddziały i tam do edycji konkretnego oddziału. W sekcji Reguły clock-in/out wybieramy profil, który od tej pory będzie obowiązywał co do zasady każdego pracownika z tego oddziału.
  • pracownika – w profilu każdego pracownika możemy lokalnie zadecydować z jakie z jakiego profilu korzysta. Ustawienia wprowadzamy będąc w edycji pracownika, w sekcji Ewidencja czasu pracy. Możemy tam wskazać profil domyślny, ten właściwy dla oddziału pracownika lub dowolny inny. Dzięki temu dana osoba może działać według innych zasad niż pozostali użytkownicy z jej oddziału lub całości organizacji.

Czy artykuł był pomocny?