Struktura organizacyjna firmy

306 views 2021-06-07 3

Zasady struktury organizacyjnej:

 • Pracownik posiada jednego przełożonego
 • Pracownik może należeć do jednego działu, jednego oddziału, jednej spółki
 • Pracownik posiada przypisane stanowisko
 • Działy mogą być nadrzędne i podrzędne względem siebie (tworząc strukturę)
 • Dział posiada parametr „Osoba zarządzająca”; zatem może posłużyć jako informacja o drugim przełożonym i jako rola akceptującego
 • Oddziały to lista płaska; nie ma zależności między działami i oddziałami lub spółkami
 • Oddział posiada dane teleadresowe, co pozwala określić „Miejsce pracy” (szczególnie kraj) pracownika.

Strukturę organizacyjną możesz przeglądać przechodząc do zakładki PRACOWNICY i wybierając zakładkę STRUKTURA.


Dostępne są dwa rodzaje struktury:

 • wg przełożonych
 • wg działów
  Struktura organizacyjna w firmie - Pracownicy - System HRStruktura organizacyjna w firmie - działy - System HR

Czy artykuł był pomocny?