Struktura organizacyjna firmy

420 views 2022-04-14 3

Struktura organizacyjna jest graficzną reprezentacją utworzonych zespołów, działów i oddziałów oraz przypisanych im pracowników. Graf powiększa się automatycznie o kolejne jednostki i prezentuje powiązania między nimi.

Zasady struktury organizacyjnej:

 • Pracownik posiada jednego przełożonego
 • Pracownik może należeć do jednego działu, jednego oddziału, jednej spółki
 • Pracownik posiada przypisane stanowisko
 • Działy mogą być nadrzędne i podrzędne względem siebie (tworząc strukturę)
 • Dział posiada parametr „Osoba zarządzająca”; zatem może posłużyć jako informacja o drugim przełożonym i jako rola akceptującego
 • Oddziały to lista płaska; nie ma zależności między działami i oddziałami lub spółkami
 • Oddział posiada dane teleadresowe, co pozwala określić „Miejsce pracy” (szczególnie kraj) pracownika.

Strukturę organizacyjną możesz przeglądać przechodząc do zakładki PRACOWNICY i wybierając zakładkę STRUKTURA.


Dostępne są dwa rodzaje struktury:

 • według przełożonych
  Struktura organizacyjna w firmie - Pracownicy - System HR
 • według działówStruktura organizacyjna w firmie - działy - System HR

Domyślny widok dostępny dla pracowników swojej organizacji możesz ustawić w zakładce Ustawienia>Parametry>Pracownicy>Podstawowe.

Czy artykuł był pomocny?