Tworzenie bazy zachowań, kompetencji i profili

310 views 2022-08-31 2

Stworzenie profili kompetencyjnych pozwala na lepsze zarządzanie i monitorowanie rozwoju pracownika na poziomie jego zachowań i kompetencji.

Dodawanie zachowań

Aby dodać zachowanie kliknij zakładkę Kompetencje > Zachowania a następnie przycisk Dodaj zachowanie.

Jeśli posiadasz już wcześniej stworzone kompetencje, możesz zachowanie od razu przypisać do istniejących kompetencji.

Dodawanie kompetencji

Aby dodać kompetencję kliknij zakładkę Kompetencje > Kompetencje a następnie przycisk Dodaj kompetencję.
W formularzu będziesz mógł przypisać wcześniej dodane zachowania.  

UWAGA! Nazwa kompetencji musi być podana zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Tworzenie profili kompetencyjnych

Aby stworzyć model kompetencyjny kliknij zakładkę Kompetencje > Profile kompetencyjne a następnie przycisk Utwórz profil.
W formularzu będziesz mógł przypisać kompetencje oraz określić ich oczekiwany poziom.

Zakres ocen jaki masz tutaj do dyspozycji pochodzi z ustawienia skali ocen – przeczytaj jak ją ustawić.

Przypisywanie profili kompetencyjnych do stanowisk

Tak stworzone profile kompetencyjne można przypisywać do stanowisk.
Dzięki temu pracownik będzie posiadał model kompetencyjny na podstawie przypisanego stanowiska.

Aby przypisać profil do stanowiska wejdź do zakładki Organizacja>Stanowiska i edytuj stanowisko lub dodaj nowe.

 

Czy artykuł był pomocny?