Tworzenie bazy zachowań, kompetencji i modeli

130 views 2018-09-06 2

Stworzenie modeli kompetencyjnych pozwala na lepsze zarządzanie i monitorowanie rozwoju pracownika na poziomie jego zachowań i kompetencji.

Dodawanie zachowań

Aby dodać zachowanie kliknij zakładkę Kompetencje > Zachowania a następnie przycisk Dodaj zachowanie.

Jeśli posiadasz już wcześniej stworzone kompetencje, możesz zachowanie od razu przypisać do istniejących kompetencji.

Dodawanie kompetencji

Aby dodać kompetencję kliknij zakładkę Kompetencje > Kompetencje a następnie przycisk Dodaj kompetencję.
W formularzu będziesz mógł przypisać wcześniej dodane zachowania.  

UWAGA! Nazwa kompetencji musi być podana zarówno w jezyku polskim jak i angielskim.

Tworzenie modeli kompetencyjnych

Aby stworzyć model kompetencyjny kliknij zakładkę Kompetencje > Modeke kompetencyjne a następnie przycisk Stwórz model.
W formularzu będziesz mógł przypisać kompetencje oraz określić ich oczekiwany poziom.

Zakres ocen jaki masz tutaj do dyspozycji pochodzi z ustawienia skali ocen – przeczytaj jak ją ustawić.

Przypisywanie modeli kompetencyjnych do stanowisk

Tak stworzone modele kompetencyjne można przypisywać do stanowisk.
Dzięki temu pracownik będzie posiadał model kompetencyjny na podstawie przypisanego stanowiska.

Aby przypisać model do stanowiska wejdź do zakładki Organizacja>Stanowiska i edytuj stanowisko lub dodaj nowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?