Jak ustawić święta i dni wolne od pracy

36 views 2020-06-12 0

Dniami wolnymi i świętami, zarządzasz w zakładce Urlopy i Nieobecności > Dni wolne i święta.
Dni wolne i święta ustawia się w tomHRM na dany rok oraz kraj, w którym mają obowiązywać.

Ustawianie Świąt w kalendarzu

Dni świąteczne oraz dni wolne możesz ustawić na dwa sposoby:

Import danych

Wejdź w zakładkę  Urlopy i nieobecności > Dni wolne i święta i kliknij przycisk”Importuj dni świąteczne”. 

Wybierz kraj oraz rok, na który chcesz zaimportować dni wolne.
Zaznacz te dni, które chcesz ustawić jako dni wolne dla danego kraju na dany rok. Kliknij przycisk „Wstaw dni wolne”.


Ręczne ustawianie dni wolnych
Aby ręcznie dodać dzień wolny lub święto, skorzystaj z panelu Dodaj Nowy Dzień Wolny, umieszczonego po prawej stronie ekranu. Aby dodać nowy dzień wolny, należy uzupełnić:

  • Datę,
  • Kraj, w jakim ma obowiązywać Święto,
  • Nazwę danego święta, jaka ma się pokazywać w kalendarzu.

Po podaniu tych danych, kliknij przycisk Dodaj.

Listę dni wolnych ustawionych dla danego kraju sprawdzisz korzystając z wyszukiwarki dni wolnych i wprowadzając odpowiednie filtry (rok i kraj).

 

Ustawianie sobót i niedziel jako dni wolnych od pracy w kalendarzu

Jeśli w Twojej firmie każda sobota i / lub niedziela są dniami wolnymi od pracy, to możesz skorzystać z automatycznego ustawiania tych dni jako wolnych w danym roku kalendarzowym.

W polu Ustaw soboty / niedziele jako wolne zlokalizowanego z prawej strony ekranu, wybierz kraj i rok, nadaj nazwę jaką ma mieć dzień wolny i kliknij odpowiedni przycisk: Ustaw wszystkie soboty jako wolne lub / a później Ustaw wszystkie niedziele jako wolne.

 

UWAGA! Pamiętaj, by ustawić soboty i niedziele jako dni wolne na konkretny rok.
Możesz to zaplanować z góry (np. od razu ustawić dni wolne na najbliższych kilka lat) bądź ponawiać ustawienia w grudniu każdego roku na przyszły rok rozliczeniowy.

Czy ten artykuł był pomocny?