Zaległe urlopy

35 views 2022-02-04 1

Urlop  zaległy to urlop wypoczynkowy, którego pracownik nie wykorzystał w roku poprzednim (art. 168 Kodeksu pracy). Taki niewykorzystany urlop przechodzi na rok kolejny.

W tomHRM niewykorzystane dni urlopowe w poprzednim roku pokazują się jako urlop zaległy.
Z tej dostępnej puli pobierane są automatycznie dni w momencie składania wniosku urlopowego przez pracownika.

Zasada: najpierw jest zużywany jest urlop zaległy, a następnie bieżący. System rozpoznaje pulę dni wg daty ważności ustawionej podczas definiowania limitów.

 

Czy artykuł był pomocny?