Jak dodać aktualność?

20 views 0

Aby utworzyć wydarzenie firmowe, wejdź w zakładkę Zarządzanie treścią > Aktualności i wydarzenia i kliknij w przycisk Dodaj aktualność.

W widoku tworzenia aktualności możesz:

 • dodać tytuł oraz uzupełnić streszczenie i treść,
 • określić jej kategorię,
 • włączyć wymóg potwierdzenia odczytania dla pracowników. Aktualność z takim wymogiem będzie miała oznaczenie w prawym górnym rogu:

  Po wejściu w szczegóły aktualności pracownik zobaczy odpowiednią informację i przycisk do potwierdzenia odczytania, a osoba z uprawnieniami administratora będzie mogła sprawdzić raport kliknięć przechodząc do statystyk przez przycisk w prawym górnym rogu:

 • włączyć możliwość komentowania,
 • wysłać powiadomienie mailowe do odbiorców aktualności,
 • opublikować aktualność w wybranym kanale, w zakładce Tablica,
 • zadecydować o dacie publikacji – natychmiast lub wybrany termin,
 • określić status aktualizacji,
 • nadać jej wybrany priorytet. Aktualności z priorytetem Ważna będą miały odpowiednie oznaczenie w lewym górnym rogu:

 • wybrać miniaturkę,
 • określić odbiorców aktualności. Może ona być dostępna dla wszystkich lub dla wybranych działów, oddziałów, stanowisk, pracowników albo spółek.

 

 

Czy artykuł był pomocny?