Jak wypełnić formularz badania

78 views 2017-12-27 2

Ocenianie zachowań

Formularz składa się z listy zachowań, które oceniasz u danego pracownika.
Oprócz zaznaczenia oceny liczbowej możesz również dodać swój komentarz.

 

Dodawanie komentarza

Jeśli uważasz, że twoja ocena wymaga dodatkowego wyjaśnienia możesz dodać komentarz przy każdej ocenie jako jej uzupełnienie.
Komentarz będzie widoczny dla osób posiadających dostęp do wyników badania.

Dostęp do wyników

Dostęp do wyników jest konfigurowalny dla każdego badania oddzielnie przez opiekuna badania.
Osoby posiadające dostęp do badania są defniowanie przez opiekuna badania jako: oceniający, oceniany, opiekun badania, przełożony.

Dostęp do wyników możesz mieć natychmiast po dodaniu ocen przez inne osoby lub dopiero po zakończeniu badania.

Jak mogę zapisać formularz?

Po wypełnieniu formularza możesz od razu zapisać i wysłać formularz klikając w przycisk Zapisz.

Czy mogę zapisać formularz i uzupełnić go później?

Tak. Jeśli potrzebujesz więcej czasu możesz zapisać formularz klikając w przycisk Zapisz roboczo.  Ta opcja zapisuje roboczą wersję formularza z dotychczas wypełnionymi przez ciebie informacjami i pozwala ci wrócić do formularza w innym terminie.

Czy mogę zmienić moją odpowiedź?

Możesz zmienić każdą ocenę i komentarz dopóki nie zapiszesz finalnie formularza za pomocą przycisku Wyślij.
Jeśli po finalnym zapisaniu będziech chciał zmienić swoje odpowiedzi, skontaktuj się z przedstawicielem działu HR lub opiekunem badania i poproś go o zresetowanie formularza.

Do kiedy mogę wypełnić badanie?

Badanie może mieć ustawiona datę zakończenia do której jest ono dostepne dla ciebie. Po tej dacie nie będziesz mógł wypełnić badania.

 

 

Jeśli masz pytania dotyczące treści formularza badania możesz skontaktować się z opiekunem badania. Kontakt do opiekuna podany jest w ramce poniżej formularza.

 

Czy artykuł był pomocny?