Aktywny / nieaktywny pracownik

94 views 2020-01-24 3

Status aktywności pracownika

Status aktywności użytkownika/pracownika określa czy posiada on dostęp do systemu czy nie.
Status można zmienić w edycji profilu pracownika, w polu grupa uprawnień

Pracownicy > wybrany pracownik > menu trzy gwiazdki i edytuj profil > grupa uprawnień > zmień status aktywności.

W systemie tomHRM masz do dyspozycji trzy statusy aktywności:

  1. Aktywny – taki pracownik ma dostęp do systemu, może się zalogować i zalicza się puli pracowników do rozliczeń za licencję.
  2. Nieaktywny – pracownik nie może się zalogować, nie ma dostępu do systemu, nie jest widoczny na listach do wyboru. Jego historia aktywności, rekordy powiązane są zachowane. Taki pracownik nie wlicza się do puli pracowników.
  3. Zablokowany – pracownik nie może się zalogować, , nie ma dostępu do systemu, nie jest widoczny na listach do wyboru. Jego historia aktywności, rekordy powiązane są zachowane. Taki pracownik nie wlicza się do puli pracowników.

 

UWAGA! Statusy nieaktywny / zablokowany pod względem braku dostępu pracownika do systemu działają identycznie. Od administratora zależy, czy będzie wykorzystywał oba i w jakich sytuacjach.

Zalecamy stosowanie statusu Zablokowany dla pracowników, którzy już nie pracują, a statusu Nieaktywny, dla pracowników, którzy nadal posiadają status pracownika, ale nie wykonują w danym okresie świadczenia pracy (np. pracownik na bezpłatnym urlopie, długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim).

Czy ten artykuł był pomocny?