Aktywny / nieaktywny pracownik

448 views 2022-04-06 4

Status aktywności pracownika

Status aktywności użytkownika/pracownika określa czy posiada on dostęp do systemu czy nie.
Status można zmienić w edycji profilu pracownika, w polu grupa uprawnień

Pracownicy > wybrany pracownik > menu trzy gwiazdki i edytuj profil > grupa uprawnień > zmień status aktywności.

W systemie tomHRM masz do dyspozycji trzy statusy aktywności:

  1. Aktywny – taki pracownik ma dostęp do systemu i może się zalogować.
  2. Nieaktywny – pracownik nie może się zalogować, nie ma dostępu do systemu, nie jest widoczny na listach do wyboru. Jego historia aktywności, rekordy powiązane są zachowane.
  3. Zablokowany – pracownik nie może się zalogować, , nie ma dostępu do systemu, nie jest widoczny na listach do wyboru. Jego historia aktywności, rekordy powiązane są zachowane.

 

UWAGA! Statusy nieaktywny / zablokowany pod względem braku dostępu pracownika do systemu działają identycznie. Od administratora zależy, czy będzie wykorzystywał oba i w jakich sytuacjach.

Zalecamy stosowanie statusu Zablokowany dla pracowników, którzy już nie pracują, a statusu Nieaktywny, dla pracowników, którzy nadal posiadają status pracownika, ale nie wykonują w danym okresie świadczenia pracy (np. pracownik na bezpłatnym urlopie, długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim).

Czy artykuł był pomocny?