Jak stworzyć test

206 views 2021-09-08 0

Test to typ ankiety, w którym można przypisać wartość punktową każdej udzielonej przez użytkownika odpowiedzi. Dla ułatwienia oceny wyników testu, możliwe jest oznaczenie minimalnej ilości punktów, jakie musi zdobyć użytkownik, by system uznał test za „zdany”.

Testy można wykorzystywać na potrzeby wewnętrzne (np. testy wiedzy pracowników po szkoleniu, testy przyswojenia zasad firmowych w ramach onboardingu) bądź na potrzeby zewnętrzne (np. testy rekrutacyjne).

Testy można stworzyć bezpośrednio bądź zaadaptować ankietę na test (Ankieta jako test).

Tworzenie testu bezpośrednio

W lewym menu nawigacyjnym wejdź do zakładki Ankiety i testy > Ankiety.

Pod nagłówkiem Ankiety i testy znajdziesz przycisk Stwórz Test.


Pod nagłówkiem Ankiety i testy znajdziesz przycisk Stwórz Ankietę. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do panelu zarządzania testem. Składa się on z dwóch zakładek: Ustawienia i Treść Ankiety.

 

Tworzenie testu z ankiety

Aby przygotować ankietę w formie testu, w Ustawieniach Ankiety zaznacz opcję Ankieta jako test.


Każdy test będzie w widoku ankiet posiadał etykietę oznaczającą.

Próg zaliczenia

Ten parametr wskazuje ile punktów musi zdobyć respondent, by test uznał, że respondent zdał test. Można ustawić go na dowolnym procentowym poziomie. Jeśli zdecydujesz się na to, by pozostawić to pole puste, na liście wyników będziesz mógł zobaczyć ile punktów zdobył respondent oraz jaki % maksymalnego wyniku uzyskał.

Jeśli ustalisz próg zaliczenia, to informacja o jego wartości pojawi się na etykiecie testu, a dodatkowo:

  • Użytkownik, który zdał test zostanie na liście wyników zaznaczony kolorem zielonym.
  • Użytkownik, który nie zdał testu, zostanie oznaczony kolorem czerwonym.

Wyświetlanie wyniku testu po zakończeniu

Przy wyborze tej opcji, respondent po wypełnieniu testu otrzyma informację ile punktów zdobył i jaki wynik uzyskał procentowo.


PAMIĘTAJ! Niezależnie od tego czy próg zaliczenia został ustawiony czy nie, użytkownik nie otrzymuje informacji czy zdał test.

Pozostałe parametry dostępne w widoku Ustawienia (Tytuł, dostępność, grupy odbiorców, powiadomienie e-mail oraz dostęp do wyników ustawiane są analogicznie jak zwykła ankieta. Przewodnik po tworzeniu ankiet znajdziesz w rozdziale Jak stworzyć ankietę.

Treść testu

Do tworzenia testu możesz wykorzystać:

  • Pytania zamknięte jednokrotnego wyboru,
  • Pytania zamknięte wielokrotnego wyboru.

Każde pytanie można ustawić jako obowiązkowe.

PAMIĘTAJ! Jeśli ustawiłeś próg zaliczenia, dobrze jest zaznaczyć wszystkie odpowiedzi jako obowiązkowe, by użytkownik nie zapisał ankiety przed wypełnieniem wszystkich pytań.

Każda odpowiedź na pytanie może mieć dowolną wartość punktową, dzięki czemu możliwe jest przydzielenie odpowiedziom wag.

Czy artykuł był pomocny?