Jak udostępnić kandydata?

18 views 2022-08-18 0

Udostępnienie kandydata może wykonać osoba z uprawnieniami administratora modułu Rekrutacje ATS lub pełniąca rolę rekrutera. Odbiorcą udostępnienia może być każda osoba, niezależnie od posiadanych uprawnień. Funkcja pozwala przekazać konkretnym użytkownikom wybrane informacje o kandydacie.

Kandydatów można udostępniać:

  • Ręcznie (pojedynczo)
    Możemy to zrobić z poziomu listy kandydatów, klikając w menu trzy kropki znajdujące się po prawej stronie.
    Lub będąc w profilu danego kandydata.
  • Zbiorczo
    Funkcja dostępna jest z poziomu listy kandydatów w wybranej rekrutacji lub w zakładce Rekrutacje>Kandydaci.

 

Udostępniając kandydata należy wybrać odbierającego je pracownika, zaznaczyć jakie informacje dokładnie chcemy przekazać i ustalić termin ważności.

Osoba odbierająca udostępnienie dostanie powiadomienie mailowe i będzie miała wgląd do zakładki Rekrutacje>Kandydaci do oceny. Z tego miejsca będzie mogła przeglądać wybranych kandydatów. Zakładka jest dostępna tylko wtedy, kiedy użytkownik posiada chociaż jedno aktywne udostępnienie.

Administratorzy modułu i rekruterzy mogą zarządzać udostępnieniami z poziomu profilu danego kandydata lub całej rekrutacji w zakładce Udostępnienia. W tym miejscu widoczne jest całe zestawienie, a korzystając z menu trzy kropki, widocznego po prawej stronie można każde udostępnienie edytować lub wycofać

Pamiętaj!
Zgłaszając naszemu zespołowi supportowemu kwestie dotyczące działania udostępnień należy podać nazwę udostępnienia widoczną w pierwszej kolumnie.

Czy artykuł był pomocny?