Oddawanie głosów na artykuły w Bazie wiedzy

10 views 2022-08-09 0

Użytkownik mający dostęp do artykułu w Bazie Wiedzy może może go przeglądać i ocenić czy treść była pomocna. Każdy pracownik ma jeden głos, ale może go wielokrotnie zmienić klikając w odpowiednią ikonę.

Ocenę wystawiamy poprzez ikony kciuka w górę lub dół, znajdujące się pod artykułem.

Jeśli użytkownik oceni, że artykuł nie był pomocy, to pojawi się dodatkowe pole na wpisanie komentarza.

Użytkownicy z uprawnieniami administratora Bazy Wiedzy mogą obserwować i zarządzać ocenami z poziomu zakładki Zarządzanie treścią>Strony.
W kolumnie Głosy widoczna jest liczba udzielonych ocen oraz podgląd wpisanych komentarzy. W menu trzy kropki po prawej stronie znajduje się opcja Resetuj licznik. Korzystając z niej można usunąć wszystkie dotychczas udzielone oceny i komentarze.

Pamiętaj!
Reset licznika powoduje nieodwracalne usunięcie zebranych dla artykułu danych – głosów i komentarzy.

Czy artykuł był pomocny?