Jak otworzyć plik CSV w programie Microsoft Excel

954 views 2022-08-17 6

Niektóre dane, takie jak np. wyniki ankiet, można wyeksportować do pliku w formacie CSV, a następnie otworzyć w programie Microsoft Excel. Jeśli po otwarciu, pojawiły się nieprawidłowo podzielone kolumny lub zły format znaków, to należy zastosować się do poniższych wskazówek:

  1. Otwórz program Microsoft Excel i wybierz w górnym menu zakładkę Dane, a następnie kliknij w przycisk Z pliku tekstowego/CSV.
  2. W otwartym oknie wybierz swój plik CSV i kliknij pozycję Importuj.
  3. Otwarte będzie nowe okno dialogowe, gdzie w sekcji Typ danych źródłowych wybierz Rozdzielany i kliknij ikonę Dalej.
  4. W drugim kroku, w sekcji Ograniczniki wskaż znak, który jest użyty w pliku CSV do rozdzielania kolumn. Możesz wybrać znak z listy, np. przecinek lub zaznaczyć Inny i wpisać samodzielnie. Po kliknij w przycisk Dalej.
  5. Trzeci krok umożliwia ustalenie formatu danych w poszczególnych kolumnach. Na tym etapie możesz na przykład zmienić sposób wyświetlania dat. Po wprowadzeniu dogodnych ustawień kliknij w przycisk Zakończ.
  6. Otworzy się nowe okno Importowanie danych, gdzie należy zaznaczyć checkbox Istniejący arkusz i w pole pod nim wpisać formułę =$A$1. Dzięki temu dane będą umieszczone w arkuszu od pierwszego wiersza i kolumny A. Kliknij w ikonę OK.
  7. Tak zaimportowany plik można teraz zapisać w formacie xls.

Czy artykuł był pomocny?