Podgląd onboardingu mojego zespołu

34 views 2021-09-07 0

Widok w zakładce Onboarding > Mój zespół pozwala podejrzeć stan realizacji onboardingu swoich podwładnych.
Do zakładki ma dostęp k
ażdy pracownik, który pełni rolę bezpośredniego przełożonego.

W widoku dostępne są następujące informacje

  • liczba zadań przypisanych do nowego pracownika, a po wejściu w szczegóły lista wszystkich zadań obowiązujących w danej ścieżce,
  • liczba ankiet z informacją o wypełnionych,
  • liczba szkoleń przyszłych i zrealizowanych,
  • liczba stron, które zostały przejrzane przez nowego pracownika,
  • % realizacji postępu onboardingu.

 

Czy artykuł był pomocny?