Rekomendacje kandydata

123 views 2021-09-07 1

Każda osoba oceniająca kandydata może poza oceną punktową, dodać rekomendacje. Są one reprezentowane graficznie w formie kciuków (skierowanie w górę – rekomenduję, w dół – nie rekomenduję). Przy udzielaniu rekomendacji możliwe jest dodatkowe umieszczenie komentarza (wyjaśnienia).

Zbiorcza ocena oraz ilość rekomendacji widoczne są w profilu kandydata. To, kto i kiedy dodał rekomendacje można zobaczyć na liście ostatnich aktywności związanych z kandydatem

oraz w zakładce Oceny Kandydata.

 

Czy artykuł był pomocny?