Tworzenie celu i oczekiwanych rezultatów

50 views 2022-04-08 0

Cele mogą tworzyć tylko użytkownicy posiadający grupę uprawnień z pozwoleniem na tworzenia w module Cele. Na każdy cel może składać się wiele utworzonych w następnej kolejności oczekiwanych rezultatów (OR).

Tworzenie celu

Użytkownicy w zakładce Cele > Moje cele zobaczą ikonę Utwórz cel:

Dla administratorów modułu ikona jest też dostępna w zakładce Cele > Cele.

Po kliknięciu w ikonę Utwórz cel będzie można uzupełnić informacje:


Cel może zostać przypisany do firmy, działu lub pracownika. Ustawienie to pozwala wybranej osobie lub grupie osób:

  • dodawać oczekiwane rezultaty i przypisywać je do siebie,
  • dodawać oczekiwane rezultaty i przypisywać do innych osób tylko jeśli jest Właścicielem tego celu lub oczekiwanego rezultatu,
  • aktualizować postęp realizacji oczekiwanego rezultatu (jeśli w Ustawienia > Parametry > Cele > Ogólne włączono możliwość edycji).

Dodawanie oczekiwanych rezultatów

W utworzonym celu możemy zamieścić notatki, sprawdzić historię zmian oaz Dodać oczekiwany rezultat:

Po kliknięciu w oznaczony button pojawi się nowe okno w którym będzie trzeba uzupełnić informację dotyczące OR:

Każdy cel może mieć wiele OR przypisanych do różnych osób. Do każdego OR możemy dodać kolejne OR, które się na niego składają.

Osoby do których przypisane zostały OR będą mogły aktualizować postęp w ich realizacji, które zgodnie z przypisaną wagą będą składały się na realizację celu.

 

Czy artykuł był pomocny?