Tworzenie formularza wniosku

173 views 2021-09-08 0

Wejdź do zakładki Wnioski firmowe > Formularze wniosków.
Kliknij przycisk Utwórz formularz wniosku.

 

W zakładce Szczegóły wniosku uzupełnij:

 • Nazwę wniosku,
 • Opis wniosku,
 • Ustal kategorię wniosku,
 • Zaprojektuj zasadę akceptacji wniosku.

W zakładce Pola formularza ustal treść wniosku.
Do dyspozycji masz następujące narzędzia:

 • Wybór pracownika – umożliwia wskazanie, kogo będzie dotyczył wniosek,
 • Data – pole daty,
 • Liczba – pole numeryczne,
 • Tekst jedna linia – umożliwia wpisanie jednej linii tekstu,
 • Tekst wiele linii – umożliwia wpisanie wielu linii tekstu,
 • Lista rozwijana pojedynczego wyboru – pozwala stworzyć listę rozwijaną, z której pracownik może wybrać interesującą go pozycję,
 • Pole checkbox – pozwala zaznaczyć kilka wyborów. Może być wykorzystywane jako pole zaznaczania zgody,
 • Pole jednokrotnego wyboru – pozwala wybrać jedną pozycję z kilku,
 • Dowolny tekst – pozwala wprowadzić dowolny tekst – np. pouczenie, instrukcję.

Aby edytować pole, wejdź do jego edycji klikając ikonkę koła zębatego w prawym rogu pola.


Każde pole posiada:

 • Nazwę pola (widoczną jako nagłówek określający to, co pracownik ma wpisać lub wybrać),
 • Tekst pomocniczy (wyświetlany ponad polem, jako dodatkowe dookreślenie/wyjaśnienie,
 • Pola tekstowe zawierają opcję umieszczenia dodatkowego opisu w polu tekstowym.

Aby pole było obowiązkowe dla pracownika do wypełnienia, zaznacz box “wymagany” przy edycji pola.
Aby zmienić kolejność pól stosuj technikę drag&drop – przeciągnij i upuść.

W zakładce Dostępność ustal kto będzie mógł zgłaszać wniosek.
Wnioski mogą być przeznaczone dla:

 • Wszystkich pracowników,
 • Wybranych działów, oddziałów, stanowisk,
 • Konkretnych, wybranych pracowników (wskazywanych po nazwisku lub ID),
 • Menadżerów (bezpośredni przełożony, osoba zarządzająca działem, osoba zarządzająca oddziałem, administrator systemu),
 • Użytkowników z określoną grupą uprawnień.

Projektowanie ścieżki akceptacji wniosku

Ścieżka akceptacji wniosku może mieć dowolną ilość kroków. Akceptującym może być:

 • Bezpośredni przełożony pracownika,
 • Wszyscy przełożeni pracownika (przełożony, przełożony przełożonego itd),
 • Osoba zarządzająca działem,
 • Dowolny wybrany pracownik.

Wybór opcji, które mogą wskazywać na kilka osób akceptujących (wszyscy przełożeni i dowolni wybrani pracownicy) wymusza wybór dodatkowego parametru, który określa czy konieczny jest akcept przez wszystkie wskazane osoby (wszyscy), czy wystarczy akcept tylko jednej z nich (jedna z wielu).

 • Przy wyborze parametru wszyscy, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji dopóki wszystkie uwzględnione osoby nie zaakceptują wniosku. Jeśli choć jedna osoba wniosek odrzuci, zostaje on globalnie odrzucony.
 • Przy wyborze parametru jeden z wielu, wniosek zatrzymuje się na danym poziomie akceptacji do momentu aż pierwsza osoba z grupy nie dokona akceptacji wniosku (wtedy wniosek przechodzi do kolejnego etapu) bądź jego odrzucenia (wtedy wniosek jest globalnie odrzucany).

Po określeniu części parametrów i zapisaniu wniosku jest on dostępny do dalszej edycji w panelu Formularze Wniosków i oznaczony statusem “dokończ dodawanie”
Po określeniu wszystkich parametrów i zapisaniu wniosku, jest on dostępny do dalszej edycji lub publikacji w panelu Formularze Wniosków i oznaczony statusem “Wyłączone”.

Aby opublikować formularz wniosku musisz zmienić jego status na Włączone. Można to zrobić w kolumnie status w panelu Formularze Wniosków bądź w edycji formularza, w zakładce Dostępność z prawej strony ekranu.

Czy artykuł był pomocny?