Wskaźniki w rekrutacji

51 views 2021-09-07 5

Definicje

Kompetentni kandydaci – kandydat który został przesunięty z pierwszego etapu do drugiego etapu (bez względu na ustawioną nazwę).

Wskaźnik zatrudnienia – to stosunek wakatów do liczby zatrudnionych.

Rekrutacje zakończone sukcesem – to liczba rekrutacji gdzie liczba zatrudnionych jest równa lub większa od liczby wakatów.

Otwarte wakaty vs zatrudnienie – otwarte wakaty to całkowita liczba wakatów wpisana w rekrutacjach, zatrudnienie to suma zatrudnionych kandydatów (posiadających status z grupy „Zatrudniony”).

Efektywność rekrutacji – liczba zatrudnionych do całkowitej liczby wakatów.

Współczynnik odrzucenia – stosunek liczby odrzuconych do całkowitej liczby kandydatów ze statusem z grupy „Otwarty”.

Czy artykuł był pomocny?