Wskaźniki w rekrutacji

8 views 1

Definicje

Kompetentni kandydaci – kandydat który został przesunięty z pierwszego etapu do drugiego etapu (bez względu na ustawioną nazwę)

Wskaźnik zatrudnienia – to stosunek wakatów do liczby zatrudnionych

Rekrutacje zakończone sukcesem – to liczba rekrutacji gdzie liczba zatrudnionych jest równa lub większa od liczby wakatów

Otwarte wakaty vs zatrudnienie – otwarte wakaty to całkowita liczba wakatów wpisana w rekrutacjach, zatrudnienie to suma zatrudnionych kandydatów (posiadających status z grupy „Zatrudniony”)

Efektywność rekrutacji – liczba zatrudnionych do całkowitej liczby wakatów

Współczynnik odrzucenia – stosunek liczby odrzuconych do całkowitej liczby kandydatów ze statusem z grupy „Otwarty”

Czy ten artykuł był pomocny?