Źródła pozyskiwania kandydatów

535 views 2022-04-12 1

tomHRM umożliwia samodzielną konfigurację źródeł pozyskiwania kandydatów. Dzięki temu, możliwe jest monitorowanie efektywności kanałów rekrutacji i sprawdzanie, z których źródeł pozyskiwani są najbardziej dopasowani kandydaci.

Ustawienia własnych źródeł pozyskiwania kandydatów

  • Ogólne ustawienia źródeł kandydatów dla wszystkich projektów rekrutacyjnych konfiguruje się w Ustawieniach Globalnych: Ustawienia > Rekrutacja > Zakładka Źródła Kandydatów.
  • Można wprowadzić dowolną liczbę nazw źródeł pozyskiwania.

Monitoring źródeł pozyskiwania kandydatów

W rekrutacji, w zakładce Ogólne znajduje się sekcja Linki referencyjne, gdzie można generować dowolne linki prowadzące do opisu oferty lub formularza aplikacyjnego w wybranej wersji językowej. Tworząc link należy określić dla niego Źródło pozyskania kandydata odpowiadające późniejszemu miejscu publikacji linku:


Dzięki temu każdy link jest powiązany z konkretnym źródłem, a system będzie mógł później rozpoznać i zliczyć skąd pochodzą poszczególni kandydaci.

Ręczne uzupełnianie źródła pozyskania kandydata

Jeśli z jakiegoś powodu automatyczny monitoring źródła pozyskania kandydata nie został ustawiony, rekruter może ręcznie wprowadzić do sytemu ręcznie dane na temat sposobu pozyskania danego kandydata:

  • Przy tworzeniu profilu kandydata bądź później za pomocą Rekrutacja > Kandydat > Edycja Profilu > Pole źródło w opisie.
  • Do wyboru administrator ma wszystkie dostępne źródła, które zostały ustawione w ustawieniach globalnych (niezależnie od tego, gdzie oferta była rzeczywiście publikowana).
  • Ręcznie, źródło pozyskania kandydata można ustawić w dowolnym momencie.

Raport KPI efektywności kanałów rekrutacji

Raport efektywności źródeł pozyskania kandydatów dla pojedynczej oferty pracy prezentowany jest w formie wykresu kołowego wraz z liczbą aplikacji, w opisie oferty (Rekrutacja > Rekrutacje > Wybrana rekrutacja > zakładka Ogólne) po lewej stronie ekranu. Wykres prezentuje jedynie te źródła, z których pozyskany został przynajmniej jeden kandydat.

Zbiorczy raport efektywności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów dostępny jest jako raport Efektywność Rekrutacji w zakładce Rekrutacja > Raporty. Prezentuje on szczegółowe dane dotyczące etapów rekrutacji w zależności od źródła pozyskania kandydatów, pozwalające na analizę efektywności źródeł.

Czy artykuł był pomocny?