Źródła pozyskiwania kandydatów

143 views 2018-03-26 1

tomHRM umożliwia samodzielną konfigurację źródeł pozyskiwania kandydatów. Dzięki temu, możliwe jest monitorowanie efektywności kanałów rekrutacji i sprawdzanie, z których źródeł pozyskiwani są najbardziej dopasowani kandydaci.

Ustawienia własnych źródeł pozyskiwania kandydatów

  • Ogólne ustawienia źródeł kandydatów dla wszystkich projektów rekrutacyjnych konfiguruje się w Ustawieniach Globalnych: Ustawienia > Rekrutacja > Zakładka Źródła Kandydatów.
  • Można wprowadzić dowolną ilość nazw źródeł pozyskiwania.

Monitoring źródeł pozyskiwania kandydatów

Źródła pozyskiwania kandydatów mogą być ustawiane:

1. Automatycznie

  • Podczas konfiguracji strony Kariera możliwe jest ustawienie źródła pozyskania kandydata, gdy zarejestruje się on przez Stronę Kariera. Jako nazwę źródła można wykorzystać jedną z wszystkich dostępnych źródeł, które zostały ustawione w ustawieniach globalnych (lista rozwijana).
  • W momencie, kiedy kandydat zarejestruje się przy użyciu formularza, automatycznie zostanie mu nadane odpowiednie źródło pozyskania.

2. Ręcznie

Rekruter pobiera z opisu projektu rekrutacyjnego (Rekrutacja > Rekrutacje > Wybrany projekt rekrutacyjny > Edytuj)  link do oferty pracy i wkleja go w miejsce, skąd pozyskuje kandydatów. Więcej na ten temat – Jak pobrać link do oferty pracy.

Ręczne uzupełnianie źródła pozyskania kandydata

Jeśli z jakiegoś powodu automatyczny monitoring źródła pozyskania kandydata nie został ustawiony, rekruter może ręcznie wprowadzić do sytemu ręcznie dane na temat sposobu pozyskania danego kandydata:

  • Przy tworzeniu profilu kandydata bądź później za pomocą Rekrutacja > Kandydat > Edycja Profilu > Pole źródło w opisie.
  • Do wyboru administrator ma wszystkie dostępne źródła, które zostały ustawione w ustawieniach globalnych (niezależnie od tego, gdzie oferta była rzeczywiście publikowana).
  • Ręcznie, źródło pozyskania kandydata można ustawić w dowolnym momencie.

Raport KPI efektywności kanałów rekrutacji

Raport efektywności źródeł pozyskania kandydatów dla pojedynczej oferty pracy prezentowany jest w formie wykresu kołowego wraz z informacją %, w opisie oferty (Rekrutacja > Rekrutacje > Wybrana rekrutacja > zakładka opis) po prawej stronie ekranu. Wykres prezentuje jedynie te źródła, z których pozyskany został przynajmniej jeden kandydat.

Zbiorczy raport efektywności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów dostępny jest jako raport Efektywność Rekrutacji w zakładce Rekrutacja > Raporty. Prezentuje on szczegółowe dane dotyczące etapów rekrutacji w zależności od źródła pozyskania kandydatów, pozwalające na analizę efektywności źródeł.

Czy ten artykuł był pomocny?