Akceptacja automatyczna wniosków urlopowych

218 views 2021-09-07 1

Ogólna zasada działania

Akceptacja automatyczna polega na tym, że składany wniosek automatycznie otrzymuje status ZAAKCEPTOWANY  bez względu czy dla danego typu urlopu jest ustawiona ścieżka akceptacji.

Automatyczna akceptacja składanego wniosku działa w dwóch przypadkach

Przypadek nr 1 – ustawienie w typach wniosku

 • Dla typu wniosku: delegacja, wniosek za nadgodziny
  który posiada zaznaczoną opcję „Auto-akceptacja wniosków składanych przez (pomija ścieżkę akceptacji)”
  Opcja dostępna jest w widoku Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Wnioski
 • Dla typu wniosku: urlopy, nieobecności
  który posiada zaznaczoną opcję „Auto-akceptacja wniosków składanych przez (pomija ścieżkę akceptacji)”
  Opcja dostępna do ustawienia w każdym typie urlopu lub nieobecności Ustawienia > Parametry > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów Automatyczna akceptacja wniosków urlopowych - tomHRM

Przypadek nr 2 – Automatyczna akceptacja wyjątków

Akceptacja wyjątków działa automatycznie i niezależnie od konfiguracji modułu, zaznaczonego parametru wspomnianego powyżej.
I dotyczy następujących wyjątków:

 • W chwili akceptacji wniosku przez pracownika, system sprawdza czy istnieją inne kroki w ścieżce przypisane do tego pracownika i te kroki oznaczane są jako jako ZAAKCEPTOWANY.
  Eliminuje to potrzebę zaakceptowania tych kroków, w których pracownik musi akceptować własny wniosek.
 • Dodatkowo sprawdzana jest sytuacja gdy wszystkie kroki podlegają pod powyższą regułę. Spowoduje to zaakceptowanie całego wniosku.

 

Czy artykuł był pomocny?