Czym jest Bank Pomysłów

247 views 2019-02-14 0

Bank Pomysłów to miejsce w Intranecie, w którym każdy z pracowników ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów. Pomysły mogą dotyczyć dowolnych kwestii: rozwoju, usprawnień, zmian w firmie, integracji pracowników. Zgłoszone pomysły są widoczne dla innych pracowników, a system zapewnia możliwość oddawania głosów przez pracowników na poszczególne pomysły. Każdy pracownik ma do dyspozycji jeden głos. Głosy mogą być jawne bądź niejawne. System posiada możliwość moderacji zgłaszanych pomysłów.

Dodatkowo:

  1. Opcjonalnie można włączyć opcję komentowania pomysłów,
  2. Każdy pomysł może zostać opatrzony odpowiednim statusem, informującym pomysłodawcę i inne, zainteresowane tematem osoby o aktualnym stanie zaawansowania realizacji pomysłu bądź jego odrzuceniu,
  3. Każdy pomysł może należeć do określonej kategorii. Kategorie ułatwiają filtrowanie pomysłów po typie tematu jakiego dotyczą,
  4. Bank Pomysłów prezentuje ranking najbardziej aktywnych osób w zgłaszaniu pomysłów,
  5. Bank prezentuje podsumowanie pomysłów w ramach konkretnych kategorii.

Bank_pomyslow_dla_pracowników_aplikacja

Czy artykuł był pomocny?