Jak stworzyć kategorie pomysłów w Banku Pomysłów

49 views 2019-02-14 0

Kategorię pomysłów tworzysz w zakładce > Bank Pomysłów > Kategorie.

  • Każdej kategorii możesz nadać odmienny kolor, który będzie widoczny na liście wszystkich pomysłów,
  • Kategorie będą wyświetlać się pracownikom podczas zgłaszania nowego pomysłu jako lista rozwijana,
  • Możesz stworzyć nieskończenie wiele kategorii, ale pamiętaj, że aby zachować przejrzystość, określ kategorie w taki sposób, by pracownicy mieli jasność, do której z nich mają przyporządkować pomysł.

Czy artykuł był pomocny?