Czym są badania 180/270/360?

552 views 2021-09-08 1

tomHRM pozwala przeprowadzić następujące typy badań:

Badanie 180°

Badanie stosuje się do przeprowadzenia oceny Pracownika przez Przełożonego i przez niego samego.

Badanie 270°

Badanie stosuje się do przeprowadzenia oceny Pracownika przez Przełożonego, Współpracowników i przez niego samego.

Badanie 360°

Badanie stosuje się do przeprowadzenia oceny Pracownika przez Przełożonego, podwładnego, współpracowników i przez niego samego.

 

tomHRM jest inteligentny. Na podstawie struktury organizacyjnej automatycznie przydzieli oceniających według wybranego przez ciebie typu badania.

Czy artykuł był pomocny?