Jak dodać ofertę pracy w wielu językach

64 views 2022-02-04 1

Ofertę pracy (rekrutację) można dodać w tych wersjach językowych, które są włączone w konfiguracji Strony Kariera. W lewym menu, w zakładce Rekrutacje > Strona kariery > Wersje językowe można zadecydować które wersje mają być dostępne przy tworzeniu projektów rekrutacyjnych.
Przeczytaj jak to zrobić w tym artykule.

Co podlega tłumaczeniu w ofercie pracy
 • Treść opisu oferty
 • Słowniki (np. forma zatrudnienia, stanowisko)
 • Formularz aplikacyjny (nazwy pól, dodatkowe komunikaty)
 • Treść zgód RODO
 • Treść dodatkowych pytań
Kroki dodawanie oferty pracy w wersji językowej 

1. Dodaj ofertę pracy (w języku domyślnym)
Tworząc rekrutację, w pierwszej kolejności pojawią się pola odpowiadające domyślnej wersji językowej. Uzupełnij dane i kliknij w ikonę Utwórz rekrutację znajdującą się na dole strony.

2. Włącz wersje językowe dla tej rekrutacji

Możesz włączyć dowolne wersje językowe z puli języków, które są włączone w konfiguracji Strony Kariera.
Możesz to zrobić z dwóch miejsc

 • Klikając na flagi pod nazwą rekrutacji
 • Kilkając na ikonkę 3kropek i wybierając z rozwijanego menu pozycję „Wersje językowe”

 

Po kliknięciu otworzy się okno z językami dostępnymi do włączenia/wyłączenia dla danej rekrutacji. Pamiętaj aby kliknąć Zapisz zmiany.

3. Przejdź do uzupełnienia treści w wersjach językowych oferty
W formularz edycji rekrutacji, po prawej stronie, znajduje się sekcja, w której z listy rozwijanej możesz przełączyć się do edycj i danej wersji językowej.


UWAGA

 • Tylko aktywne pola podlegają tłumaczeniu. Pozostałe, nieaktywne pola zostaną wyszarzone i system nie pozwoli na ich edycję.
  Pola nieaktywne są wspólne dla wszystkich wersji językowych (np. wyrażone w liczbach) i można je edytować tylko w domyślnej wersji lub korzystają ze słowników pojęć mających już swoje tłumaczenia (np. stanowiska, działy czy formy zatrudnienia). Pamiętaj więc o uzupełnianiu i aktualizowaniu tłumaczeń w słownikach pojęć.
 • W niektórych aktywnych polach system pokaże podgląd treści uzupełnionej w domyślnej wersji językowej.

Przykłady pól aktywnych i nieaktywnych:

Po wprowadzeniu treści kliknij w ikonę Zapisz zmiany znajdującą się na dole strony.
W tym momencie możesz wprowadzić tłumaczenie opisu oferty w kolejnej wersji językowej.

4. Uzupełnij treści w wersjach językowych formularza aplikacyjnego
W formularzu zgłoszeniowym podlegają tłumaczeniu:

 • Dodatkowe komunikaty,
 • Treści zgód – w sekcji Zgody RODO można wybrać wcześniej przygotowany szablon z tłumaczeniem lub po prostu wpisać treść. Na szaro w polu znajduje się podpowiedź treści pochodząca z wersji domyślnej,
 • Treści dodatkowych pytań. Tłumaczenie można też wpisać dla pytań dodatkowych. W tym celu należy kliknąć w ikonę edycji znajdującą się obok pytania. Na szaro w polu znajduje się podpowiedź treści pochodząca z wersji domyślnej.

UWAGA
Pamiętaj aby przed przełączeniem do kolejnej wersji językowej zapisać zmiany.

Linki referencyjne
 • Można generować linki referencyjne wybierając do której wersji językowej mają kierować,
 • Jeżeli kandydat skorzysta z linku, który skieruje go na wersję językową oferty, która jest wyłączona, otrzyma informację o braku oferty,
 • Jeżeli dana wersja językowa rekrutacji będzie wyłączona to kandydat otrzyma informację o braku oferty.
Szablony email rekrutacji

Można ustawić wersje językowe szablonów email rekrutacji.
Wersja językowa szablonu będzie wykorzystywana przy załadowaniu jej treści w funkcji wysyłania wiadomości do kandydata.

UWAGA
W przypadku braku tłumaczenia zostanie wysłana wiadomość email z wersji językowej domyślnej.

Automatyzacja

W automatyzacji wyłącznie akcja wysyłania wiadomości email podlega wersjom językowym.
W momencie wysłania wiadomości system wybiera tą wersję językową szablonu email, którą oznaczony jest kandydat.
W przypadku gdy szablon email nie bedzie posiadał wersji językowej, zostanie wykorzystana wersja językowa domyślna wybranego szablonu email.

Moduł posiada dwie listy szablonów:

 • szablony definiowane jako domyślne, dostępne w każdej rekrutacji,
 • szablony email definiowane indywidualnie w danej rekrutacji.
Ankiety/testy

Aktualnie można przypisać jedną ankietę/test bez rozróżnienia na wersje językowe. Rozszerzenie funkcji pojawi się niebawem.

Wersje językowe dla kandydata

Kandydat będąc na Stronie Kariera może wybrać jeden z dostępnych (włączonych) języków.
Kandydat otrzymuje przetłumaczone następujące elementy Strony Kariera i oferty pracy:

 • Opis firmy, benefity,
 • Opis oferty,
 • Pola formularza,
 • Treść zgód,
 • Dodatkowe pytania,
 • Komunikat podziękowania za złożenie aplikacji,
 • Emaile wysyłane z automatyzacji.
 
Kilka zasad funkcjonowania
 • Kandydat dodany przez Stronę Kariera zostanie oznaczony tą wersją językową z której wysłał swoje zgłoszenie, a jeśli skorzystał z linku referencyjnego to z wersji językowej dla której został wygenerowany link (bez względu na zmianę języka w Stronie Kariera). Nadrzędną informacją jest język wybrany dla linku referencyjnego, nie wersja językowa Strony Kariery.
 • W aplikacji, w profilu kandydata będzie oznaczony flagą wersji językowej. Treść pytań przy odpowiedziach będzie wyświetlana w wersji językowej z której wysłał swoje zgłoszenie,
 • Dotychczasowi kandydaci (dodani przed wprodzeniem funkcji języków rekrutacji) są oznaczeni wersją domyślą języka. Kandydat z tej wersji nie posiada flagi,
 • Jeżeli dane pole (np. opis firmy) nie będzie miało wprowadzonego tłumaczenia, zostanie pokazany odpowiednik z wersji domyślnej (np. szczegóły oferty pracy, formularz aplikacyjny),
 • Jeżeli pozycja z rozwijanego słownika nie będzie przetłumaczona na dany język, zostanie pokazany odpowiednik z wersji domyślnej (np. stanowisko, forma zatrudnienia),
 • Jeżeli kandydat skorzysta z linku, który skieruje go na wyłączoną wersję językową oferty, otrzyma informację o braku oferty.

 

Czy artykuł był pomocny?