Wprowadzenie: wersje językowe Strony Kariera i rekrutacji

157 views 2022-02-17 4

Korzystanie z wersji językowych w module Rekrutacje ATS daje możliwość przygotowania i publikowania ofert pracy w kilku językach.

Włączenie wersji językowych

Zdecyduj z jakich wersji językowych chcesz korzystać.
Możesz to zrobić przechodząc w lewym menu do Rekrutacje > Strona Kariery > Wersje językowe.

Włączone wersje językowe pozwalają na

 • prezentację Strony Kariera w tym języku,
 • będą dostępne przy tworzeniu i edycji rekrutacji.

Wyłączenie wersji językowej

 • Nie powoduje utraty wprowadzonej treści do Strony Kariera. Włączenie ponownie wersji językowej przywróci dostęp do poprzednio wprowadzonej treści.
 • Nie powoduje utraty wygenerowanych linków referencyjnych w rekrutacjach. Natomiast linki kierujące do oferty pracy będą kierować do strony z komunikatem o braku oferty.
 • Powoduje, że rekrutacja w tym języku nie będzie dostępna do edycji. Włączenie języka ponownie przywróci wcześniej wprowadzoną treść wersji językowej rekrutacji.

 

 

Wersja językowa domyślna

Domyślny język dla rekrutacji dla:

 • obecnych kont to ten sam, który w momencie pojawienia się funkcji wersji językowych był domyślnym językiem całości organizacji. Można to sprawdzić w Ustawienia > Parametry > Lokalizacja.
 • nowo zakładanych kont będzie ustawiony ten w którym konto zostanie utworzone (polski lub angielski).

UWAGA
Na ten moment zmiana tego parametru domyślnego języka aplikacji nie powoduje zmiany wersji domyślnej języka. Zmiana wersji domyślnej języka dla Stron Kariera i oferty pracy będzie dostępna w okolicach 11 lutego br.

Dodawanie nowych wersji językowych

Dostępne są następujące języki do włączenia:

 • polski
 • angielski
 • niemiecki
 • hiszpański

W przyszłości zostanie udostępniona opcja samodzielnego dodawania dowolnych języków z możliwością tłumaczenia fraz występujących w Stronie Kariera.

Dostępne języki interfejsu dla użytkownika pozostają bez zmian:

 • polski
 • angielski

(bez względu na ustawienia w konfiguracji Strony Kariera)

Tłumaczenie treści widocznych na Stronie Kariery

W lewym menu przejdź do zakładki Rekrutacje > Strona Kariery > Treść.
System pokaże tam dotychczas opublikowane treści przypisane do domyślnej wersji językowej. Na górze, po prawej stronie widoczne będzie okno Wersje językowe.
Wybierają język z listy rozwijanej przejdziesz do edycji treści danej wersji.
Wprowadź treści i kliknij w przycisk Zapisz zmiany. W tym momencie możesz powtórzyć czynności i wprowadzić tłumaczenie dla kolejnej wersji językowej lub przejść do następnego punku.

 

 

UWAGA
Tylko aktywne pola podlegają tłumaczeniu. Pozostałe, nieaktywne pola zostaną wyszarzone i system nie pozwoli na ich edycję. Pola nieaktywne są wspólne dla wszystkich wersji językowych i można je edytować tylko w domyślnej wersji lub korzystając ze słowników mających już swoje tłumaczenia (np. stanowiska, działy, formy zatrudnienia).

Indeksowanie Strony Kariera w wyszukiwarkach (opcjonalne)

Przejdź do zakładki Rekrutacje > Strona Kariery > SEO & udostępnianie
i zaznacz checkbox dotyczący indeksowania Strony Kariera. Można je ustawić dla każdej z używanych wersji językowych.

Obrazek wykorzystywane przy udostępnianiu oferty na Facebook, Twitter, Linkedin można również ustawić dla wersji językowych.

Słowniki i inne elementy

W ramach wersji językowych rekrutacji wykorzystywane są również inne elementy systemu, które należy przetłumaczyć we włączonych językach.

Słowniki

 • Wymiar wynagrodzenia
 • Formy zatrudnienia
 • Stanowisko
 • Dział

UWAGA: w przypadku braku tłumaczenia zostanie wyświetlona treść z wersji językowej domyślnej.

Szablony email

Moduł posiada dwie listy szablonów, które należy przetłumaczyć do używanych wersji językowych

 • szablony definiowane jako domyślne, dostępne w każdej rekrutacji, w lewym menu Ustawienia > Parametry > Rekrutacje > Szablony email
 • szablony email definiowane indywidualnie w danej rekrutacji, dostępne do zarządzania w menu 3-kropki w szczegółach danej rekrutacji.

I na koniec…

Kilka zasad funkcjonowania
 • Jeżeli pola opisowe tekstowe lub słownikowe-lista rozwijana (np. opis firmy, dział) nie będzie posiadać tłumaczenia, zostanie pokazany odpowiednik z wersji językowej domyślnej,
 • Jeżeli kandydat skorzysta z linku, który skieruje go na wersję językową oferty, która jest wyłączona, otrzyma informację o braku oferty.
ZMIANY DLA OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW

Po wprowadzeniu funkcji wersji językowych Strony Kariera obecni użytkownicy muszą pamiętać, że:

 1. Strona Kariera a zatem i wszystkie rekrutacje zawierają włączony język: polski i angielski (odzwierciedla to stan domyślny przed wprowadzeniem tej funkcji). W wersji angielskiej Strony Kariera wyświetli się wersja polska oferty pracy (tak jak do tej pory, bez zmian). Jeżeli oferta pracy ma być wyświetlona w wersji angielskiej należy wprowadzić tłumaczenie tej oferty pracy w rekrutacji.
 2. W formularzu dodawania i edycji szablonów email dla rekrutacji pojawiły się pola do wprowadzenia wersji angielskiej (o ile w Stronie Kariera użytkownik postanowi pozostawić wersję angielską aktywną), która są obowiązkowe do uzupełnienia przed zapisaniem formularza.

 

Dowiedz się jak dodać ofertę pracy w wielu językach, przejdź do tego artykułu.

Czy artykuł był pomocny?