Etapy projektu rekrutacyjnego – lejek rekrutacyjny

315 views 2022-04-15 4

Każdy proces rekrutacji może przebiegać w różny sposób. Dlatego tomHRM umożliwia globalną i lokalną konfigurację etapów rekrutacji dla projektów rekrutacyjnych.

Tworzenie etapów rekrutacji

Tworzenie i edycja etapów możliwa jest w sekcji Ustawienia > Parametry > Rekrutacje > Etapy. W tym miejscu należy zdefiniować nazwę, grupę, oznaczenie kolorystyczne i domyślną kolejność etapów.

1. Dodawanie nowych etapów,
2. Tryb edycji etapu,
3. Zmiana kolejności etapów na zasadzie przeciągnij i upuść.

Zasady:

  • W tym miejscu określamy wszystkie etapy jakie będą mogły być dostępne w tworzonych rekrutacjach.
  • Etapów może być maksymalnie 14.
  • Określona tutaj kolejność etapów, będzie przyjęta za domyślną i pojawi się w każdym kolejno tworzonym projekcie.
  • Z poziomu tworzenia lub edycji konkretnego projektu będzie można można usunąć lub dodać któryś z dostępnych etapów, ale nie będzie można zmienić ich nazw ani kolejności.
  • System rozróżnia 3 grupy etapów: otwarta rekrutacja, zatrudnienie kandydata i odrzucenie kandydata.
  • Do grup otwarta rekrutacja i zatrudnienie kandydata może należeć wiele etapów, podczas gdy do odrzucenia kandydata tylko jeden. Do śledzenia

Dopasowanie etapów rekrutacji do projektu rekrutacyjnego

Mając utworzone etapy rekrutacji możesz przejść do tworzenia konkretnego projektu. W zakładce Etapy rekrutacji automatycznie pojawią się wszystkie dostępne etapy w domyślnej kolejności. Przy pomocy ikony „” możesz usunąć te, które nie pasują do danego projektu:

Po kliknięciu w ikonę, system otworzy okno w którym poinformuje o konsekwencjach usunięcia etapu i poprosi o potwierdzenie akcji:

UWAGA!
Nie ma możliwości usunięcia etapu, jeśli już znajduje się na nim któryś z kandydatów. Przycisk „” nie jest wtedy w ogóle dostępny. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zmienić etap kandydata, a następnie dopiero usunąć etap.

Jeśli w danej rekrutacji chcesz przywrócić usunięty etap lub uzupełnić o kolejny, świeżo dodany do listy dostępnych etapów w Ustawienia > Parametry > Rekrutacje > Etapy, to kliknij w ikonę Dodaj etap znajdują się na dole:

W otwartym oknie system pokaże listę rozwijaną z dostępnymi etapami, możliwymi do dodania.

 

Dla etapów rekrutacji w konkretnym projekcie możesz ustawić automatyzacje, które wykonają za Ciebie część pracy. Tutaj przeczytasz o tym jak to zrobić.

 

Czy artykuł był pomocny?