Jak opublikować szkolenie

50 views 2018-03-27 1

Aby szkolenie było dostępne i widoczne dla wybranej grupy pracowników (grupę ustawia się w sekcji Zaproponuj szkolenie dla grupy pracowników)

muszą być spełnione następujące warunki:

  • data rozpoczęcia musi być przyszła
  • status publikacji ustawiony na Opublikowane
  • Data w polu Zapisy przyjmowane do powinna być późniejsza niż data bieżąca lub pole powinno być puste

To czy dany pracownik może zapisać się na opublikowane szkolenie zależy od tego czy:

  • Została włączona opcja Zezwalaj na samodzielne zapisywanie się pracownika 
  • Są wolne miejsca na szkoleniu lub na liście rezerwacyjnej
  • Pracownik jest dostępny, czyli czy termin szkolenia nie koliduje z jego innymi zobowiązaniami (np. innym szkoleniem, urlopem, spotkaniem) – system automatycznie sprawdza dostępność pracownika w terminie w którym odbywa się szkolenie bazując na innych modułach tomHRM działających w firmie.

Czy artykuł był pomocny?