Jak opublikować szkolenie

87 views 2021-09-08 1

Aby szkolenie było dostępne i widoczne dla wybranej grupy pracowników (grupę ustawia się w sekcji Zaproponuj szkolenie dla grupy pracowników).

muszą być spełnione następujące warunki:

  • Data rozpoczęcia musi być przyszła,
  • Status publikacji ustawiony na Opublikowane,
  • Data w polu Zapisy przyjmowane do powinna być późniejsza niż data bieżąca lub pole powinno być puste.

To czy dany pracownik może zapisać się na opublikowane szkolenie zależy od tego czy:

  • Została włączona opcja Zezwalaj na samodzielne zapisywanie się pracownika,
  • Są wolne miejsca na szkoleniu lub na liście rezerwacyjnej,
  • Pracownik jest dostępny, czyli czy termin szkolenia nie koliduje z jego innymi zobowiązaniami (np. innym szkoleniem, urlopem, spotkaniem) – system automatycznie sprawdza dostępność pracownika w terminie w którym odbywa się szkolenie bazując na innych modułach tomHRM działających w firmie.

Czy artykuł był pomocny?