Jak zaplanować urlop?

39 views 2022-07-22 0

Aby zaplanować urlop w danym terminie należy otworzyć formularz składania wniosku urlopowego, wypełnić go, a następnie wybrać opcję „Zapisz jako plan”.

Tak zapisany wniosek:

  • nie trafia jeszcze do akceptacji,
  • jest wyświetlony na kalendarzu nieobecności jako wniosek zaplanowany, oznaczony odpowiednim kolorem i kodem (do ustawienia przez administratora).


Wniosek zaplanowany pracownik może:

  • usunąć,
  • zmienić jego dane, np. zakres dat,
  • lub skierować do akceptacji.

Pamiętaj!
Wyżej wymienione działania pracownik może wykonać tylko jeśli posiada grupę uprawnień gwarantującą mu możliwość zarządzania własnymi rekordami w module Urlopy i nieobecności. W przeciwnym razie nie będzie mógł edytować wniosku.

Czy artykuł był pomocny?