Kto to jest Administrator modułu

137 views 2021-06-22 2

Administrator modułu to użytkownik, który należy do grupy uprawnień, w której pozycja „Prawo do zarządzania (edytowanie/usuwanie)” jest ustawiona na poziomie „Administrator modułu”.

Przykład:

Administrator modułu posiada dostęp do wszystkich danych w module, może je edytować oraz usuwać, z wyjątkami, które są opisane w innych tematach.

Administrator modułu (AM) posiada również dostęp do raportów. Niektóre raporty mogą mieć dodatkową konfigurację, umożliwiającą przyznanie dostępu użytkownikom z innymi rolami, np. Przełożonemu, Kierownikowi projektu z modułu Ewidencja Czasu Pracy.

Przykład: https://support.tomhrm.com/kb/dostep-raportow-czasow-pracy-clockinout/

 

Czy artykuł był pomocny?