Pierwsze kroki

712 views 2022-05-18 9

  1. Ustawienie nazwy oddziału (miejsca pracy pracowników)

Przeczytaj czym jest oddział i zacznij tworzyć strukturę organizacyjną zgodnie z tą instrukcją.

 

  1. Określ profil dni wolnych do Oddziału

Przeczytaj czym jest profil dni wolnych oraz jak go stworzyć, a następnie przypisz wybrany profil do Oddziału.

 

  1. Grupy uprawnień dla pracowników

Przegląd domyślnie utworzonych grup uprawnień i ewentualna modyfikacja uprawnień.
Przejdź do zakładki Ustawienia > Uprawnienia.

 

  1. Wiadomość powitalna do nowo dodawanych pracowników

Ustaw własną treść wiadomości powitalnej, którą możesz wysyłać w dowolnym momencie do nowo utworzonego profilu pracownika.
Wiadomość powitalna może być wysyłana po utworzeniu profilu pracownika lub podczas importu pracowników.

Przejdź do zakładki Ustawienia > Parametry > Ogólne > Powiadomienia.

 

  1. Dodaj pracowników

Możesz to zrobić ręcznie za pomocą formularza dodawania

lub zaimportować pracowników z pliku XLS.

Do przeczytania: https://support.tomhrm.com/kb/zaimportowac-liste-pracownikow/

 

  1. Ustawienia ogólne aplikacji

Przejdź do zakładki Ustawienia > Parametry > Ogólne > Podstawowe.

Możesz ustawić:

  • logo firmy,
  • nazwę firmy,
  • rok fiskalny (potrzebny w module Szkoleń i Celów do określania daty początku roku fiskalnego).

 

W zakładce Ustawienia > Parametry > Ogólne > Lokalizacja

możesz ustawić format daty i czas oraz domyślny język interfejsu.

 

W zakładce Ustawienia > Parametry > Ogólne > Wygląd

możesz zmienić kolor górnego i lewego menu.

 

Czy artykuł był pomocny?