Parsowanie informacji z CV

479 views 2021-09-07 0

Parsowanie CV to proces analizy danych, który umożliwia rozpoznanie danych z CV i przyporządkowanie go do odpowiednich pól w profilu kandydata.

Aby rozpocząć proces parsowania danych, należy w polu Dodaj Kandydata, dodać jego CV za pomocą pola położonego z prawej strony ekranu. CV można dodać metodą przeciągnij i upuść (drag&drop) bądź poprzez wybór pliku z dysku.

System pozwala na dodanie pliku w formacie .doc .docx, .rtf, .pdf

Odczytywanie danych z CV

Po załadowaniu pliku, system zapyta cię, czy chcesz odczytać dane z CV. Jeśli zdecydujesz się na odczytywanie danych, system uzupełni część pól w formularzu oraz pobierze treść CV do opisu kandydata. Jeśli nie zdecydujesz się na parsowanie CV, system po prostu załączy CV kandydata jako dokument do jego profilu.

Jeśli kandydat zarejestrował się z formularza i załączył CV, to aby sparsować dane z CV należy kliknąć ikonkę lupki przy nazwie pliku z CV.

Aby system mógł odczytać określone dane, w CV muszą pojawić się określone słowa-klucze, po których system rozpoznaje poszczególne pola. Słowa kluczowe dla danych pól możesz uzupełniać w Ustawienia  > Rekrutacja  > Odczytywanie CV.

System może odczytać i uzupełnić następujące pola:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres,
  • Miejscowość,
  • e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Adres konta LinkedIn,
  • Adres konta Facebook.

Ilość danych pobranych z CV oraz stopnień uzupełnienia formularza mogą różnić się między poszczególnymi CV, bo wynika to ze sposobu przygotowania CV przez kandydata (wykorzystania przez niego słów – kluczy), na który system nie ma wpływu.

PAMIĘTAJ

Jeśli kandydat przesłał CV w innym formacie (np. .odt) dodanie pliku nie będzie możliwe. Pliki tekstowe zapisane w innych formatach możesz zapisać jako .pdf a następnie pobrać.

Czy artykuł był pomocny?