Podrzędny typ urlopu a własne podtypy

177 views 5

Tworząc typy urlopów należy pamiętać, że system oferuje dwa rozwiązania dla wprowadzenia powiązanych ze sobą typów. Mechanizm ten wykorzystywany jest na przykład przy wprowadzaniu urlopów na żądanie. Tworzenie i edycja tych parametrów odbywa się w Ustawienia>Parametry>Urlopy i nieobecności>Typy urlopów. Poniżej znajdują się zasady działania i krótki opis obu dostępnych metod, który pomoże wybrać dogodną opcję.

Własne podtypy

Ta metoda zalecana jest do wprowadzania urlopów na żądanie w systemie tomHRM.
Korzystając z Własnych Podtypów należy wpisać nazwę, kod urlopu oraz limit dni wraz z ograniczeniem maksymalnej i minimalnej liczby dni wpisywanej jednorazowo na wniosku.


Tak utworzony podtyp jest integralną częścią głównego typu urlopu, do którego został przypisany. Pulę dni urlopu głównego określamy dla każdego pracownika indywidualnie (manualnie lub za pomocą importu pliku xls), a system automatycznie wskaże ile z nich zostało przez administratora określone jako podtyp.

Przykład: Tworzę typ Urlop wypoczynkowy wraz z podtypem Urlop na żądanie, w którym limit określam jako 4 dni. Następnie przyznaję pracownikom pulę dostępnych dni urlopowych manualnie lub poprzez import pliku xls. Pracownikowi na rok 2021 przysługuje jeszcze 25 z 26 dni urlopu wypoczynkowego, w tym 4 dni Urlopu na żądanie.  Pracownik w swoim podglądzie widzi limit urlopu w następujący sposób:


Podrzędny typ urlopu

Drugą metodą jest powiązanie ze sobą dwóch typów urlopu w relacji nadrzędny-podrzędny. Najpierw należy utworzyć typ urlopu, który chcemy określić jako podrzędny, a następnie przejść do tworzenia nadrzędnego typu. W edycji tego drugiego wskazujemy Podrzędny typ urlopu jako Sposób rozliczenia dodatkowych dni, a z rozwijanej listy wybieramy wcześniej przygotowany urlop podrzędny.

Dzięki temu w systemie funkcjonować będą dwa powiązane ze sobą typy urlopów. W ramach każdego z typów będzie należało przyznać pracownikom limity tak, aby łącznie stanowiły one przysługującą w danym okresie pulę dni.

Przykład: Tworzę typ urlopu Na żądanie, który będzie podrzędny, a następnie Urlop wypoczynkowy. Następnie przyznaję pracownikom pule dostępnych dni urlopowych manualnie lub poprzez import pliku xls. Pracownikowi na rok 2021 przysługuje jeszcze 25 z 26 dni urlopu wypoczynkowego, a w tym 4 dni to Urlop na żądanie. Żeby osiągnąć taki efekt, muszę przyznać mu pulę 21 dni w typie Urlop wypoczynkowy i 4 jako Urlop na Żądanie. Razem da to pracownikowi limit 25 dni do wykorzystania. Pracownik w swoim podglądzie widzi limit urlopu w następujący sposób:

Czy artykuł był pomocny?