Profil Kandydata

308 views 2021-09-07 0

W profilu kandydata masz dostęp do 5 zakładek, które zawierają komplet informacji o kandydacie.

Zakładka Opis Ogólny

Zawiera informacje uzupełniane podczas dodawania kandydata do bazy (dane personalne, numer telefonu, CV) a także:

Tagowanie kandydata

W profilu kandydata (Rekrutacja > Kandydaci > wybrany Kandydat > Ogólne) można przypisać do niego tagi.

 • Do każdego kandydata można przypisać dowolną ilość tagów,
 • Jeśli tag istnieje, zostanie podpowiedziany po wpisaniu 2 pierwszych znaków,
 • Bazę kandydatów można przeszukiwać po tagach.

Oczekiwania finansowe kandydata

W profilu można uzupełnić oczekiwania finansowe kandydata w formie widełek wynagrodzenie (od-do). Bazę kandydatów można przeszukiwać z uwzględnieniem oczekiwań płacowych kandydatów.

Rekomendacje

Mechanizm ułatwiający ocenę kandydatów. Pozwala na ocenę kandydata  przez osoby biorące udział w rekrutacji przydatności kandydata na skali Tak / Nie. Rekomendacje widoczne są z prawej strony ekranu w profilu kandydata.

Przeczytaj więcej o Rekomendacjach kandydata

Ocena punktowa

Obok rekomendacji widoczna jest ocena punktowa. Kandydat może zostać oceniony na skali 1-5 przez każdą osobę biorącą udział w rekrutacji.  System podaje w tym miejcu wynik zbiorczy (średnia wszystkich ocen). Pełna analiza poszczególnych ocen (kto i kiedy dodał ocenę) dostępna jest w zakładce Oceny w profilu kandydata.

Aktywne rekrutacje

Informacja w których aktywnych procesach rekrutacyjnych kandydat bierze obecnie udział, wraz z informacją o stopniu zaawansowania kandydatury. Z tego poziomu możesz usunąć kandydata z wybranego projektu. Jeśli projekt zostanie zakończony, informacja o tym, że kandydat w nim uczestniczył znajdzie się w zakładce Historia Rekrutacji.

PAMIĘTAJ

Usunięcie kandydata z procesu rekrutacyjnego nie powoduje usunięcia jego profilu. Będzie on nadal obecny w bazie, ale jako kandydat nieprzypisany.

Komentarze / notatki

Każdy członek zespołu rekrutacyjnego może dodawać notatki i komentarze do profilu kandydata. Są one widoczne dla członków danego projektu rekrutacyjnego oraz administratorów całej bazy.

 

Zadania / spotkania / komunikacja/ odrzucanie kandydata

Z poziomu profilu kandydata można zarządzać wszystkimi zadaniami zwiazanymi z komunikacją z kandydatem i planowaniem działań rekrutacyjnych. Służą do tego ikony umiesczone z prawej strony ekranu na wszystkich widokach profilu kandydata.

Zadania

Aby dodać zadanie do wykonania i przypisać je do kandydata kliknij ikonkę z harmonogramem

Każde zadanie musi mieć tytuł, pod którym będzie widoczne w panelu Twoich zadań oraz profilu kandydata. Dodatkowo możesz ustalić:

 • Typ zadania,
 • Dodać treść,
 • Długość trwania zadania,
 • Datę zakończenia,
 • Priorytet,
 • Klienta (przy rekrutacji agencyjnej).

Każde zadanie jest automatycznie przypisywane do osoby, która je tworzy, ale można przypisać je innej osobie.

Jeśli zadanie zostanie wykonane, będzie ono widoczne jako zadanie przekreślone (nadal możliwe do odczytania)

Wydarzenia

Aby zaplanować wydarzenie i przypisać je do kandydata, kliknij ikonkę z kalendarzem.

 • Możesz zaplanować spotkanie bądź rozmowę telefoniczną,
 • Ustalić termin i czas trwania spotkania, a w przypadku spotkania również miejsce,
 • Napisać notkę (np. agendę spotkania), która nie jest widoczna dla kandydata,
 • Wybrać uczestników spotkania (np. managerów). Po zapisaniu wydarzenia, informacja o spotkaniu pojawi się w ich kalendarzach,
 • Jeśli chcesz, możesz automatycznie wysłać zaproszenie na spotkanie do kandydata.

Informacja o spotkaniu będzie widoczna w profilu kandydata oraz zakładce Aktywność.

Komunikacja

Aby wysłać wiadomość do kandydata kliknij ikonkę z listem 

System przeniesie cię do zakładki Wiadomości w profilu kandydata, gdzie możesz skorzystać z gotowego szablonu (opcja wybierz szablon) lub napisać od podstaw wiadomość i natychmiast ją wysłać. Wszystkie wiadomości wysłane do kandydata są dostępne w zakładce Wiadomości. Jełśi kandydat bierze udział w kilku projektach, będziesz również widział w ramach którego projektu została do niego wysłana wiadomość.

Odrzucenie kandydata

Za pomocą ikony  możesz odrzucić kandydata. Konsekwencje odrzucenia kandydata to:

 • Przestanie on być wliczany w pulę aktywnych kandydatów w danym projekcie,
 • Zostanie automatycznie zaliczony do grupy kandydatów odrzuconych (i zliczany jako taki w statystykach),
 • Zostanie mu nadana etykieta z nazwą etapu rekrutacji przypisanego do czynności odrzucenia.

Kandydat może zostać przywrócony do projektu przez ponowne kliknięcie ikony 

Zakładka wiadomości

Zawiera historię wszystkich wiadomości wysłanych do kandydata i umożliwia stworzenie nowej wiadomości.

Zakładka Oceny

Umożliwia dokonanie ocen kandydata. Ocena może zostać dokonana za pomocą:

 • Oceny punktowej w skali 1-5,
 • Oceny kompetencji.

Aby ocenić kompetencje kandydata należy wejść do edycji jego profilu (przycisk Edytuj z prawej strony ekranu) i pod opisem kandydata  wybrać z bazy kompetencje, które chcesz ocenić. Baza kompetencji ustalana jest w zakładce Menu głównego Organizacja > Kompetencje.

Po wybraniu kompetencji można dokonać jej oceny w skali punktowej. Skala kompetencji ustalana jest w Ustawieniach Globalnych > Kompetencje.

Jeśli dla profilu stanowiska został ustalony oczekiwany model kompetencji system porówna kompetencje kandydata do modelu i przedstawi luki kompetencyjne. Jeśli dla profilu stanowiska model nie został wybrany, system zaprezentuje dane dotyczące jedynie kandydata.

Zakładka Aktywność

Zawiera wszystkie informacje dotyczące działań rekruterów w profilu kandydata (dodawanie tagów, notatek, ocen, zmiana etapów rekrutacji itd).

Zakładka Historia rekrutacji

Zawiera dane historyczne dotyczące udziału kandydata w innych projektach rekrutacyjnych.

Przeczytaj więcej o Historii rekrutacji.

Czy artykuł był pomocny?