Przypisanie rekrutera do projektu

16 views 2018-03-08 0

Podczas dodawania projektu rekrutacyjnego, po prawej stronie formularza znajdziesz pole Rekruterzy. System automatyczne dodaje do projektu rekrutacyjnego Rekrutera, który zakłada projekt. Możesz jednak dodać w tym polu dodatkowych Rekruterów, którzy będą mieć dostęp do projektu rekrutacyjnego.

Rekruterów można do projektu dodawać i usuwać na każdym etapie trwania rekrutacji. Należy w tym celu wejść w edycję konkretnego projektu rekrutacyjnego – Rekrutacja   > Rekrutacje   > rozwijane menu 3 kropki wybranego projektu   > Edytuj . W widoku projektu należy wejść w zakładkę Opis.

Czy ten artykuł był pomocny?