Jak skonfigurować uprawnienia do Rekrutacji

8 views 2022-08-18 0

W module Rekrutacje ATS użytkownicy mogą pełnić różne role wynikające z nadanych im uprawnień i funkcji. Spośród wielu dostępnych konfiguracji możemy wyróżnić 3 główne role:

1. Administrator modułu Rekrutacje ATS

Pracownik posiadający grupę uprawnień administratora modułu Rekrutacje ATS ma wgląd we wszystkie zakładki i najszersze możliwości działania. Widzi wszystkie rekrutacje oraz kandydatów, może ich edytować i usuwać. Dodatkowo ma też dostęp do raportów i może konfigurować Stronę Kariery.

Warto też rozważyć czy w grupie uprawnień tego użytkownika, nadać mu dodatkowo możliwość zarządzania własnymi rekordami w sekcji Ustawienia. Dzięki temu będzie mógł przechodzić do znajdującej się tam edycji szablonów email, zgód RODO, etapów czy źródeł pozyskania kandydatów.

2. Rekruter

Pracownika wskazujemy jako rekrutera w konkretnym projekcie. Robimy to edytując daną rekrutację, klikając w ikonę plusa będzie można wyszukać i wskazać użytkownika.

Dodatkowo taki użytkownik musi posiadać grupę uprawnień umożliwiającą mu zarządzanie własnymi rekordami. Dzięki temu wchodząc do modułu Rekrutacje nie będzie widział wszystkich zakładek i projektów, a jedynie te, do których został przypisany.

3. Użytkownik odbierający udostępnienie kandydata

Kandydata możemy udostępnić każdemu użytkownikowi tomHRM, niezależnie od posiadanych uprawnień. Pracownikowi odbierającemu udostępnienie w lewym menu pojawi się zakładka Rekrutacje>Kandydaci do oceny i tam zobaczy udostępnione mu dane.

Czy artykuł był pomocny?