Ukończenie onboardingu

30 views 2021-09-06 0

W momencie gdy pracownik ukończy onboarding

  • otrzyma wiadomość email,
  • wiadomość email otrzyma bezpośredni przełożony,
  • w widoku Onboarding > Nowi pracownicy taki pracownik zostanie automatycznie przesunięty do listy archiwalnej zrealizowanych onboardingów,
  • pracownik będzie miał nadal dostępny widok Dziennik onboardingu. Dostęp do niego będzie możliwy z poziomu Profilu pracownika > Onboarding (zakładka pozioma)

Czy artykuł był pomocny?