Ustawienie dostępu do notatek i dokumentów pracownika

126 views 2022-02-02 1

W tomHRM, w profilu pracownika znajduje się zakładka Dokumenty oraz zakładka Notatki.

Umożliwiają one umieszczenie dowolnych dokumentów i notatek w profilu pracownika (na przykład zakresu obowiązków, potwierdzenie zapoznania się pracownika z regulaminem itd.), informacji dla pracownika, przełożonych, działu kadr itd.

Kto może dodawać dokumenty i notatki do profilu pracownika?

W tomHRM możesz ustalić, kto będzie mógł dodawać dokumenty i notatki do profilu pracownika. Dostępne opcje to:

  • Pracownik (może dodawać dokumenty tylko do własnego profilu),
  • Bezpośredni przełożony (może dodawać dokumenty i notatki do profili wszystkich swoich podwładnych. Nie może dodawać dokumentów i notatek do profili innych pracowników),
  • Wybrani pracownicy (konkretnie wyznaczone osoby – np. określone osoby z działu księgowości czy kadr – mogą dodawać dokumenty i notatki do profili wszystkich pracowników ).

To, kto może dodawać dokumenty ustawiasz w Ustawieniach ogólnych (lewe menu > Ustawienia > Parametry > Pracownicy > Dokumenty).

Ustawienia te, dotyczą wszystkich pracowników w firmie.

Jak dodać dokument do profilu pracownika?

Aby dodać dokument do profilu pracownika wejdź w jego profil, w zakładkę Dokumenty (Lewe menu > Pracownicy > Wybrany pracownik > Dokumenty) i wykorzystaj pole z prawej strony ekranu (kliknij i dodaj bądź przeciągnij i upuść).

Wybierz, kto ma mieć dostęp do dokumentu. Do dyspozycji masz następujące opcje:

  • Dla mnie (dokument widoczny dla osoby dodającej – opcja zawsze aktywna)
  • Dla tego pracownika (widoczny dla pracownika, do którego profilu dodajemy dokument)
  • Dla przełożonego tego pracownika (bezpośredni przełożony pracownika, do którego profilu dodawany jest dokument)
  • Dla pracowników „Dział HR” (wszystkie osoby pracujące w dziale HR mają dostęp do tego dokumentu)
  • Dla wybranych pracowników (wybierz dowolnych pracowników)

 

 

Opcje można dowolnie łączyć.
Możesz dodać tak wiele dokumentów jak potrzebujesz.

W każdym momencie możesz zmienić dostępność dokumentu za pomocą menu 3 kropki po prawej stronie dokumentu i wybierając opcję Dostęp do pliku.
W każdym momencie możesz skasować Dokument, który umieściłeś w profilu pracownika, za pomocą menu 3 kropki z prawej strony dokumentu, wybierając opcję Usuń.

Jak dodać notatkę do profilu pracownika?

Aby dodać dokument do profilu pracownika wejdź w jego profil, w zakładkę Dokumenty (Lewe menu > Pracownicy > Wybrany pracownik > Notatki) i wpisz notatkę w dostępne pole. Ustaw dostępność notatki i kliknij przycisk Dodaj.

Opcje widoczności notatek są identyczne jak w przypadku dokumentów.

Możesz dodać tak wiele notatek jak potrzebujesz.

W każdym momencie możesz zmienić dostępność notatki klikając w menu 3 kropki po prawej stronie dokumentu i wybierając opcję Dostęp do pliku .
W każdym momencie możesz skasować notatkę, jaką umieściłeś w profilu pracownika, za pomocą menu 3 kropki z prawej strony dokumentu, wybierając opcję Usuń.

Czy artykuł był pomocny?