Jak utworzyć budżet szkoleniowy

672 views 2022-02-10 4

Aby utworzyć budżet należy przejść do zakładki Szkolenia > Budżety i wybrać Utwórz budżet.

Zasady tworzenia budżetu szkoleniowego

 • Jeśli jesteś zarządzającym działem możesz przypisać budżety tylko do działu którymi zarządzasz; jeśli posiadasz pełne uprawnienia do modułu Szkolenia możesz przypisać budżet do dowolnego działu,
 • Jeden budżet możesz przypisać tylko do jednego działu,
 • Może istnieć wiele budżetów przypisanych do jednego działu,
 • Jeśli nie wybierzesz działu, możesz potraktować taki budżet jako ogólnofirmowy, np. przypisywać go do wszystkich szkoleń co spowoduje, że koszty będą rozliczane bez względu na dział do którego należy pracownik-uczestnik.

 

Aplikacja do zarządzania szkoleniami

Przetestuj przez 30 dni bezpłatnie ➜

 

Zasady obciążenia budżetu szkoleniowego

 • Budżet jest pomniejszany o koszty szkolenia jeśli jest przypisany do szkolenia.
 • Budżet zostanie obciążony tylko wtedy gdy waluta budżetu będzie taka sama jak waluta zdefiniowanego kosztu szkolenia.
 • Jeśli budżet jest przypisany do działu to zostanie pomniejszony o koszty szkoleniowe które wygenerował pracownik-uczestnik należący do tego działu, przypisany do szkolenia w którym ten budżet został również przypisany.
 • Budżet bez przypisanego działu będzie pomniejszany o koszty pracownik-uczestnik przypisany do szkolenia w którym ten budżet został również przypisany.

Przeczytaj jakie typy stawek kosztowych są są dostępne do skonfigurowania w szkoleniu – czytaj więcej.

 

Dostęp do budżetów szkoleniowych oraz do ich edycji i tworzenia, posiada użytkownik który:

 • jest właścicielem konta (kto to jest)
  lub
 • posiada pełny dostęp (administracja) do modułu Szkoleń
  lub
 • posiada pełny dostęp (administracja) do funkcji Budżety
  lub
 • stworzył budżet (zarządzanie własnymi rekordami).

 

 

Na obecną chwilę pracujemy nad budżetem przypisywanym do pracownika.

 

Czy artykuł był pomocny?