Jak utworzyć onboarding dla pracownika

118 views 2021-09-07 1

Kilka zasad

  • Możesz utworzyć nieskończenie wiele ścieżek onboardingowych,
  • Każda ścieżka może posiadać nieskończenie wiele kroków,
  • Każda ścieżka ma indywidualny wygląd strony powitalnej,
  • Możesz oznaczyć tylko jeden onboarding jako domyślny,
  • Każdy onboarding można przypisać do stanowiska/działu, co pozwoli na łatwiejsze i odpowiednie przypisywanie ścieżki do pracownika,
  • Nowo utworzony pracownik (użytkownik) nie jest przypisywany automatycznie do onboardingu.

Zarządzanie ścieżkami, przypisywanie pracowników

Tworzenie ścieżki onboardingowej

Aby utworzyć ścieżkę przejdź do zakładki Onboarding > Ścieżki i wybierz przycisk Utwórz ścieżkę onboardingową.

Tworzenie kroków onboardingu
Przeczytaj więcej o typach i możliwościach kroków ➜

Edycja onboardingu
Kroki ścieżki można modyfikować do momentu gdy nie ma przypisanych żadnych pracowników.
Po dodaniu pierwszego pracownika, możliwość edycji kroków zostaje zablokowana. Jest to spowodowane koniecznością prawidłowego i spójnego rozliczania realizacji ścieżki bez możliwości zmiany jej zawartości/długości w trakcie jej trwania.

Kopiowanie kroku
Możesz kopiować konkretne kroki w ścieżce aby przyspieszyć jej tworzenie.

Przypisywanie pracownika(ów) do onboardingu
Pracownik może być przypisany jednocześnie do jednej ścieżki onboardingowej.
Podczas przypisywania, zostaną zaproponowane te ścieżki, które są zgodne z działem/stanowiskiem jakie posiada pracownik.

Czytaj więcej o zasadach przypisywania i wypisywania pracownika z onboardingu ➜

Kopiowanie ścieżki
Na liście ścieżek dostępna jest opcja kopiowania ścieżki. Po skopiowaniu, ścieżka będzie dostępna w statusie Roboczy, bez przypisanych pracowników, co umożliwi jej dalszą edycję.

 

Czy artykuł był pomocny?