Przypisywanie pracownika do onboardingu

114 views 2021-09-06 1

Pracownika do onboardingu można przypisać z poziomu:

 • profilu danego pracownika, w jego zakładce Onboarding,
 • szczegółów danego onboardingu, w zakładce Pracownicy,
 • strony z podsumowaniem prezentowanej po utworzeniu nowego pracownika,
 • importu pracowników z excela (przeczytaj jak to zrobić ➜).

Kto może przypisać pracownika

 • Właściciel konta
 • Administrator modułu Onboardingu
 • Administrator modułu Pracownicy

Kilka zasad

 • W momencie przypisywania pracownika do onboardingu przypisywane są automatycznie zadania. Czytaj więcej ➜
 • Ściezka posiadająca przynajmniej jednego przypisanego pracownika jest zablokowana do edycji.
 • Pracownika nie można przypisać do ścieżki jeśli jest/był przypisany do innej ścieżki.
 • Jeśli odłączysz pracownika od ścieżki onboardingowej, wszystkie utworzone i przypisane zadania w ramach tej ścieżki, do niego lub/i do innych pracowników w ramach tego onboardingu zostaną cofnięte (usunięte).
Przeczytaj jak utworzyć onboarding ➜

Czy artykuł był pomocny?