Wniosek za pracownika

107 views 2022-02-04 5

Aby złożyć wniosek należy
  1. Przełożony wchodząc w Urlopy i nieobecności>Wnioski za pracownika>Złóż wniosek za pracownika w oknie Wybierz pracownika może wybierać tylko spośród swoich podwładnych.
  2. Po wskazaniu pracownika, w oknie „Wybierz wniosek” pojawią się tylko typy nieobecności przysługujące danemu pracownikowi.
  3. Utworzony wniosek zostanie przekazany do akceptacji zgodnie ze ścieżką akceptacji przypisaną do danego typu nieobecności lub urlopu.
  4. Pracownik będzie widział wniosek w zakładce Urlopy i nieobecności>Moje wnioski
Wniosek urlopowy/o nieobecność/delegację itd. może złożyć:
  • Właściciel konta (przeczytaj kto to jest)
  • Administrator modułu Urlopy
  • Bezpośredni przełożony (za podwładnych)
  • Manager działu (za pracowników należących do działu którym zarządza)
  • Przełożony przełożonego w górę (za pracowników dla których jestem przełożonym bezpośredniego przełożonego w górę)

Czy artykuł był pomocny?