Jak wysyłać zaproszenia lub przypomnienia do ankiety

102 views 2022-06-13 0

Zaproszenia do ankiety, to automatycznie wysyłany mail do wszystkich respondentów, który informuje ich o możliwości wypełnienia ankiety.

Treść powiadomienia (zaproszenia) i przypomnienia o ankiecie

Treść powiadomienia e-mail możesz stworzyć w ustawieniach każdej ankiety indywidualnie podczas jej tworzenia lub (jeśli ankieta już jest stworzona) poprzez wejście w Edycję Ankiety (Ankiety i testy > Ankiety i testy> Menu trzy kropki wybranej ankiety > Edytuj > Zakładka Powiadomienia).

Jak edytować treść wiadomości oraz stosować znaczniki/shortcode umożliwiające personalizację maila, możesz przeczytać w poradniku: Jak ustawić treść powiadomień e-mail.

Jak wysłać zaproszenie do ankiety?

Wysyłkę zaproszeń możesz zrealizować na kilka sposobów:

1. Ustawiając automatyczną wysyłkę z poziomu edycji ankiety
Przejdź do edycji wybranej ankiety i w zakładce Powiadomienia ustaw kiedy system ma wysłać zaproszenia. Możesz wybrać wysyłkę:

  • natychmiast po opublikowaniu ankiety,
  • zaplanowaną na konkretny termin – zaznaczenie odpowiedniego checkboxa udostępni pole z kalendarzem do wyboru daty.


2. Zlecając ręcznie wysyłkę zaproszeń do wszystkich odbiorców z poziomu szczegółów ankiety
Przejdź do wybranej ankiety i wybierz menu trzy kropki z prawej strony ekranu, a następnie opcję Wyślij zaproszenie.

Analogiczną akcję wykonasz również w zakładce Odbiorcy:

Wysyłkę w ten sposób możesz zlecić w dowolnym momencie po opublikowaniu ankiety.

3.  Zlecając ręcznie wysyłkę zaproszenia z poziomu konkretnego odbiorcy
Przejdź do Ankiety i Testy > Wybrana Ankieta > zakładka Odbiorcy. Z prawej strony ekranu w rozwijanym menu trzy kropki wybierz opcję „Wyślij zaproszenie do wypełnienia”. Taką wysyłkę również możesz wykonać w dowolnym momencie po opublikowaniu ankiety.

PAMIĘTAJ!
Zaproszenia / powiadomienia do pojedynczych użytkowników mogą być wysłane jedynie w przypadku, kiedy ankieta nie jest anonimowa.

Jak wysłać przypomnienie o ankiecie?

Dostępna jest możliwość wysłania przypomnienia do pojedynczych osób oraz do wszystkich respondentów, którzy nie wypełnili ankiety. Wysyłając przypomnienie, system korzysta z szablonu maila Treść przypomnienia ustawionego w danej ankiecie.

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Wysyłka przypomnień do wszystkich odbiorców ankiety
Aby wysłać przypomnienie wszystkim, którzy nie wypełnili jeszcze ankiety, przejdź do Ankiety i testy, a następnie do konkretnej ankiety. Tam z menu trzy kropki po prawej stronie należy wybrać opcję Wyślij przypomnienie. 

System automatycznie wyśle natychmiastowo maila do wszystkich respondentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety.

Pamiętaj:
Wybierając opcję wysłania przypomnienia do wszystkich osób, które nie wypełniły ankiety, zostanie ono wysłane również wtedy, kiedy ankieta jest anonimowa. Wynika to z tego, że system rozpoznaje, który adresat maila już wypełnił ankietę. System nie umieszcza tej informacji w zbiorczych wynikach ankiety i dzięki temu chroni tożsamość respondentów.

2.Przypomnienie do pojedynczego użytkownika
Takie przypomnienie wysyłane jest analogicznie jak wysyłanie zaproszenia. Funkcja nosi nawę „wyślij zaproszenie”, niezależnie od tego czy chodzi o zaproszenie czy ponowienie zaproszenia.

 

Czy artykuł był pomocny?