Jak wysyłać zaproszenia lub przypomnienia do ankiety

382 views 2021-09-08 0

Zaproszenia do ankiety, to automatycznie wysyłany mail do wszystkich respondentów, który informuje ich o możliwości wypełnienia ankiety.

Treść zaproszenia do wypełnienia ankiety

Treść powiadomienia e-mail możesz stworzyć w ustawieniach każdej ankiety indywidualnie podczas jej tworzenia lub (jeśli ankieta już jest stworzona) poprzez wejście w Edycję Ankiety (Ankiety i Testy > Zarządzanie > Wybrana Ankieta > Przycisk Edytuj z prawej strony ekranu. Jak edytować treść wiadomości oraz stosować znaczniki/shortcode umożliwiające personalizację maila, możesz przeczytać w poradniku Jak ustawić treść powiadomień e-mail.

Data wysłania zaproszenia

Zaproszenia możesz wysłać w zaplanowany dzień bądź natychmiast.

Aby zaplanować datę wysłania zaproszenia, ustaw ją w panelu Edycji Ankiety w polu Wyślij zaproszenia w dniu. Kliknięcie na pole spowoduje pojawienie się kalendarza, z którego wybierasz interesującą Cię datę.

Aby zaproszenia mogły być wysłane natychmiast, ankieta musi być już Opublikowana.

Zaproszenia można wysłać na kilka sposobów:

1. W panelu Ankiety i testy należy wejść w rozwijane menu 3 kropki przy wybranej ankiecie i wybrać opcję Wyślij zaproszenie do wszystkich. System automatycznie wyśle maila do wszystkich respondentów.

2. Z poziomu pojedynczej ankiety, którą chcesz skopiować, wybierz przycisk trybika z prawej strony ekranu, a następnie opcję Wyślij zaproszenie do wszystkich.

3.  Z poziomu pojedynczego użytkownika. Wybierz Ankiety i Testy > Zarządzanie > Wybrana Ankieta > zakładka Respondenci. Z prawej strony ekranu w rozwijanym menu 3 kropki wybierz opcję „Wyślij zaproszenie do wypełnienia”.

PAMIĘTAJ!
Zaproszenia / powiadomienia do pojedynczych użytkowników mogą być wysłane jedynie w przypadku, kiedy ankieta nie jest anonimowa.

Przypomnienia o wypełnieniu ankiety respondentom, którzy jej nie wypełnili

System umożliwia wysłanie przypomnienia do pojedynczych osób oraz do wszystkich respondentów, którzy nie wypełnili ankiety.

Aby wysłać przypomnienie wszystkim, którzy nie wypełnili jeszcze ankiety, w panelu Ankiety i testy należy wejść w rozwijane menu 3 kropki przy wybranej ankiecie i wybrać opcję Wyślij przypomnienie do niewypełnionych. System automatycznie wyśle natychmiastowo maila do wszystkich respondentów, którzy jeszcze nie wypełnili ankiety.

Przypomnienie do pojedynczego użytkownika wysyłane jest analogicznie jak wysyłanie zaproszenia.  Funkcja nosi nawę „wyślij zaproszenie do wypełnienia”, niezależnie od tego czy chodzi o zaproszenie czy ponowienie zaproszenia.

Wysyłając przypomnienie, system korzysta z szablonu maila Treść powiadomienia e-mail ustawionego w danej ankiecie.

Pamiętaj
Wybierając opcję wysłania przypomnienia do wszystkich osób, które nie wypełniły ankiety, zostanie ono wysłane również wtedy, kiedy ankieta jest anonimowa. Wynika to z tego, że system rozpoznaje, który adresat maila już wypełnił ankietę. System nie umieszcza tej informacji w zbiorczych wynikach ankiety i dzięki temu chroni tożsamość respondentów.

Czy artykuł był pomocny?