Jak ustawić treści powiadomień e-mail

242 views 2022-11-09 3

tomHRM wysyła różnego rodzaju powiadomienia e-mail. Daliśmy możliwość ich personalizacji i dostosowania do potrzeb twojej firmy.

Treść powiadomień e-mail możesz modyfikować w zakładce Ustawienia > Parametry > Powiadomienia.
Szablony wiadomości pogrupowane są na moduły aplikacji abyś łatwiej mógł je odnaleźć.

Nazwa nadawcy i stopka powiadomień

Każda wiadomość wysyłana automatycznie z tomHRM posiada nadawcę. Możesz go ustawić w tym samym widoku.
Do każdej wiadomości wysyłanej automatycznie z tomHRM dołączona jest stopka.

Wiadomość wysyłana automatycznie to taka, którą inicjuje użytkownik, np. wysłanie wiadomości powitalnej. Użytkownik w takich przypadkach za każdym razem nie tworzy treści, nie edytuje jej bezpośrednio przez wysłaniem. tomHRM wie, który szablon zastosować i wysyła wiadomość.

PAMIĘTAJ
Treść stopki powinna posiadać podpis ogólny a nie imienny, ponieważ stopka nie będzie dołączana do wiadomości tworzonych ręcznie przez użytkownika i inicjowanych ręcznie do wysłania (np. wiadomość e-mail do kandydata w module Rekrutacja)

Lista szablonów e-mail

 

  • W każdym wierszu dostępne jest rozwijane menu pod ikonką 3 kropek
  • Aby edytować treść wiadomości kliknij Edytuj
  • Aby podejrzeć jak wygląda treść wiadomości razem ze stopką kliknij Podgląd
  • Jeśli chcesz przywrócić domyślną treść zaproponowaną przez nas, kliknij Przywróć domyślną treść wiadomości
  • Data modyfikacji pokazuje kiedy ostatni raz była aktualizowana treść; jeśli nie ma daty oznacza to, że jest to treść domyślna
  • Nie ma możliwości kasowania szablonów
  • Konfigurację dotyczącą reguł  wysyłania i inicjowanie powiadomień e-mail realizuje się w innych miejscach aplikacji, w odpowiednich modułach.

Edycja szablonu wiadomości

  • Każda wiadomość składa się z tematu i treści wiadomości
  • Treść wiadomości możesz edytować w edytorze z podstawowymi funkcjami formatowania
  • Możesz personalizować wiadomość i umieszczać dodatkowe zmienne zwane znacznikami lub shortcodami.

Czym jest znacznik/shortcode?

Jak zauważyłeś, w treściach wiadomości stosowane są wyrazy ujęte w nawiasach { }

Są to znaczniki. Mają one swoje nazwy dzięki, którym tomHRM wie jaką wartość wstawić w to miejsce podczas wysyłania wiadomości.
Przykładowo, jeśli chcesz spersonalizować wiadomość i użyjesz zwrotu:

Dzień dobry {employee-name}

w wysłanej wiadomości będzie to miało formę Dzień dobry Tomasz gdzie {employee-name} to właśnie imię pracownika do którego wysyłana jest wiadomość.

Lista znaczników dostępna jest obok edytora, klikając w nazwę znacznika zostanie on wstawiony w miejscu kursora w edytorze.

 

 

Czy artykuł był pomocny?