Jak zaimportować limit urlopów

260 views 2021-06-04 4

Import urlopu pozwala masowo wprowadzić dane dotyczące limitu dni urlopowych każdego typu, dla każdego pracownika.

Zasady importu

  • Mechanizm pozwala zaimportować nowe limity lub zaktualizować istniejące na podstawie identyfikatora pracownika oraz kodu typu urlopu,
  • Przed zaimportowaniem urlopów należy utworzyć wszystkie typy urlopów, których będą dotyczyć nowe importowane dane. Każdy typ urlopu musi mieć nadany unikalny kod.

Akceptowalne formaty

csv, xls, xlsx

Przygotowanie pliku do importu

Pliki należy uzupełnić według podanych formatów danych:

Kolumny:

  • ID – identyfikator pracownika – dowolny ciąg znakowo-liczbowy; jeśli nie używasz parametru ID w systemie, nie musisz go uzupełniać. System odnajdzie pracownika po unikalnym adresie e-mail;
  • E-mail;
  • CODE – kod typu urlopu; Ustawiany w zakładce Typu urlopu (Ustawienia > Urlopy i nieobecności > Typy urlopów). Jest obowiązkowy, dzięki niemu system wie, którego urlopu dotyczy podany limit. Jeśli kolumna będzie pusta bądź kod nie będzie istniał w systemie, to informacja nie zostanie zaimportowana;
  • Limit – wartość liczbowa podawana w pełnych dniach LUB godzinach w formacie HH:MM;SS); jeśli nie będzie podanej wartości to informacja nie zostanie zaimportowana; wprowadzenie wartości zero pozwala na wyzerowanie limitu urlopów;
  • Year – rok w formacie YYYY, np. 2020, którego dotyczy limit; jeśli nie będzie podanej wartości to informacja nie zostanie zaimportowana;

Wiersze:

Każdy wiersz odpowiada za limit jednego typu urlopu dla jednego pracownika. Jeśli pracownika obowiązuje więcej niż jeden limit (np. limit dni urlopu wypoczynkowego oraz limit dni urlopu na żądanie) to każdy z limitów należy wprowadzić w osobnym wierszu (kolejny rekord).

Przykładowy plik do importu możesz pobrać tutaj.

Import pliku z limitem urlopów

Aby zaimportować limity urlopów z pliku wejdź w zakładkę lewego menu Pracownicy i kliknij przycisk Opcje w prawej części ekranu. Wybierz opcję Importuj limity urlopów.

  • Krok 1 – wybierz przygotowany plik z dysku;
  • Krok 2 – upewnij się, że kolumny w pliku odpowiadają właściwym pozycjom; kliknij przycisk Importuj.
  • Krok 3 – ekran podsumowujący import. Informuje o ilości zaimportowanych rekordów, możliwych błędach i ich przyczynach.

Jeśli w czasie importu pojawiły się błędy, popraw plik i przeprowadź proces ponownie.

Uwaga! Limit urlopu możesz również wprowadzić ręcznie dla każdego pracownika z osobna. Dowiedz się więcej na temat ręcznego ustawiania limitu urlopów dla pracownika.

Czy artykuł był pomocny?